Thursday, November 26, 2015

Nederland: NWO-finansiert umiddelbart tilgjengelig fra 1. desember 2015, Østerike anbefaler open access sluttført 2025

I Østerike har nå en arbeidsgruppe lagt fram sin 16 punkt plan NY: Engelsk versjon her, om 100 prosent åpen tilgang 2025. Nederland, et av de største vitenskapslandene i verden, stiller krav om 100 prosent open Access fra og med 1. desember 2015 dersom finansiert av Nederlands forskningsråd. Nederland har som Østerike, et krav om at all forskning finansiert med offentlige midler skal være open Access innen 2024.

No comments:

Post a Comment