Monday, April 27, 2020

Eystein Skjerve advarte mot smitte fra dyr til mennesker i 20 år uten å bli hørt.

Jeg kom over en veldig spennende artikkel i Uniforum i dag, "Snakket for døve ører da han for over 20 år siden advarte mot økt smitte fra virus" av Solveig Mikkelsen/Universitetsavisa, og tenkte at dette med smitte fra dyr til mennesker er nok et eksempel på informasjon som ikke har kommet fram og forstått. Jeg tror det går an å bruke digital teknologi for å øke sjansen for at signalet kommer gjennom støyen, men det forutsetter åpenhet på veldig mange plan. Man må lage måter å konkurrere på som er forenelig med at signalet blir styrket, ikke forsvinner i støy. I motsetning til mange andre, så er jeg ikke så redd for "information overload", jeg tror det ligger et enormt potensiale i å anvende teknologien på teknologiens premisser, litt som som "computational" tenkning, ved at man formulerer problemet etter premisser fra datamaskinen. For eksempel ved å bruke OrcID som et navn på en forfatter i tillegg til selve navnet, så klarar datamaskiner å skille forfattere uansett om mengden er all informasjon i verden, fordi den er numerisk og er ment for ett unikt menneske. Dersom man også har unike numre på unike versjoner av informasjon (artikler for eksempel) så blir det enkelt for datasystemer å vite hva som er hva. Da har man kommet et bra stykke på vei ved å vite hvem som har sagt hva med matematisk presisjon. På disse systemene kan man bygge veldig finmaskede systemer. Men det må være åpenhet, og Zocurelia  er et fantastisk system som man kan lage diskusjoner for barneskolen eller ungdomsskoler med artikler og bøker der elevene kan delta omtrent som ekte forskere, og forske i sanntid ved å lese og annotere i tekstene.

Axel Dürkop har gjordt forsøk på studenter, men dette kan introduseres allerede på barneskolen mener jeg: https://axel-duerkop.de/en/post/combining-hypothesis-zotero-zocurelia/

Jeg er overbevist om at barna klarer å lese denne uniforumartikkelen og annotere ved hjelp av Zocurelia. Her er et eksempel på et åpen og annoterbar pensumliste https://zocurelia.com/en/list?groupID=2343885&list_collections=1