Monday, July 31, 2017

Ny bok av Steven Pinker i 2018: Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress

Denne nye boka "Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress" som er planlagt utgitt 27. februar 2018 er en oppfølger til Steven Pinker's berømte bok "The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence In History And Its Causes" som kom ut i 2011. Macat Library har en fin bok av Joulia Smortchkova  som oppsummerer innflytelsen og kritikken til denne boka. Pinkers nye boka viser til fakta: "In seventy-five jaw-dropping graphs, Pinker shows that life, health, prosperity, safety, peace, knowledge, and happiness are on the rise, not just in the West, but worldwide." og at arven fra opplysningstiden vil fortsette å være svar på de store utfordringen i verden på tross av sterk kritikk og stort fokus på alt det negative som skjer:


"The follow-up to Pinker's groundbreaking The Better Angels of Our Nature presents the big picture of human progress: people are living longer, healthier, freer, and happier lives, and while our problems are formidable, the solutions lie in the Enlightenment ideal of using reason and science."

Steven Pinker tok for øvrig Richard Dawkins i forsvar for noen dager siden da Dawkins ikke fikk delta på Berkeley’s KPFA Radio kanal fordi de hadde fått vite at han hadde kritisert Islam på en sårende måte. Dawkins bok "The Selfish Gene" ble stemt fram som verdens mest innflytelsesrike bok gjennom tidene av medlemmer av Royal Society 20. juli 2017.
Pinker said that the move “handed a precious gift to the political right, who can say that left-leaning media outlets enforce mindless conformity to narrow dogma, and are no longer capable of thinking through basic intellectual distinctions”.

Religion og vitenskap er fint hver for seg men vanskelig å blande slik denne boka gir et fire hundre års historisk perspektiv på

Science and Religion: An Impossible Dialogue

Yves Gingras  Polity 2017
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1509518932.html


Oppdatering: En annen interessant bok er The Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance av Ian Goldin og Chris Kutarna. Denne boka handler om at vi må lære av den "gamle renessansen" for å kunne skape en "ny rennessanse". Ser ut som en flott bok, omtale her:
https://iangoldin.org/books/age-of-discovery/

Thursday, July 27, 2017

Lamy-rapporten

EU-kommisjonen har nå laget kommet med sine anbefalinger for forskning og høyere utdanning under ledelse av Pascal Lamy med tittelen "LAB – FAB – APP Investing in the European future we want Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes" Jeg har ikke lest så mye av den, men har lyst til å kritisere noen punkter som jeg synes er noen grunnleggende svakheter.


1) Lamy-rapporten begynner på første side i introduksjonen med å henvise til kvantum av artikler som produseres og andelen av høyt-siterte artikler. Dette er nok arven fra management-tenkningen fra C.K. Prahalad og Gary Hamel sin bok "The Core Competence of the Corporation" (god lenke fra Macat Library som analyserer boka sin betydning) fra 1990 som man tror kan brukes for å evaluere forskning med kvantitative indikatorer. Det å måle produksjonen av vitenskap etter antall artikler er ikke så mye mer meningsfylt enn skallemåling. Og siteringer, som ofte kokes ned til "impact-factor", er gjennom utallige etterettelige vitenskapelige undersøkelser strippet for enhver vitenskapelig substans. Redaktøren i The Lancet, Richard Horton sier det rett ut:


The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue.

Kilde:

Offline: What is medicine's 5 sigma?

Horton, Richard
The Lancet , Volume 385 , Issue 9976 , 1380  


2) På første side i introduksjonen så dukker også management-litteraturens evalueringstenkning opp i forbindelse med patenter. Her slås det fast i fotnote 4 at patenter er en anerkjent stedfortreder for innovasjon med en temmelig intetsigende referanse.
4)Patent Cooperation Treaty (http://www.wipo.int/pct) patents are a recognised proxy for the ability of the economy to transform knowledge into marketable innovations.
Michele Boldrin og David K. Levine skriver i sitt sammendrag i en artikkel i Journal of Economic Perspectives: "The case against patents can be summarized briefly: there is no empirical evidence that they serve to increase innovation and productivity, unless productivity is identified with the number of patents awarded—which, as evidence shows, has no correlation with measured productivity."
Boldrin, Michele, and David K. Levine. 2013. "The Case against Patents." Journal of Economic Perspectives, 27(1): 3-22. DOI: 10.1257/jep.27.1.3
3) På tross av at Lamy-rapporten nevner "open science" hele åtte ganger på 36 sider så flettes likevel dillemmaet med intellektuell eiendom som en begrensning. Som den canadiske professoren Jean-Claude Guédon kommenterte på Twitter: "Indeed! You only need to say that capitalism does not have universal purchase. Kenneth Arrow showed it for medicine 50 years ago." artikkelen til Arrow handler om at markedet ikke er egnet til å organisere helsevesenet alene, og som Arrow skriver i "Postscript" så er dette eksempelet bare ett av mange, og da tenker jeg at markedet for vitenskapelig kommunikasjon og publisering er en naturlig fortsettelse på Arrows analyser. Rollefordelingen mellom det offentlige og det private bør ikke styres av tycooner som Robert Maxwell. Rollefordelingen må være slik at hensynet til vitenskapens framgang må gå foran alle andre interesser.
Data from publicly-funded research should be easily accessible and re-usable across disciplines with due protection of partners’legitimate interests, especially intellectual property.
EU har det med å åpne statskassa for noen utvalgte som Luxembourg og Jean-Claude Juncker og tycooner som Robert Maxwell, selv om det er på fullstendig kollisjonskurs med de andre målsetningen til EU. Så mens den europeiske forskningsskyen jobbes for på den ene siden, så prøver forlagslobbyen å kvele disse plattformene med såkalte lenke-skatter slik at de private bedriftene får kontrollen på forskningsinfrastrukturen. Denne kontrollen har medført at profitt settes først, og det påvirker hele forskningssystemet negativt ved at forskning blir mer og mer fokusert på meningsløst kvantumproduksjon som illustreres godt med den underholdende historien av John Schmidt der han viser til hvordan mange forskere bare søker mønster i støy. "The Noise MinersAs regulators turn an eye toward noise mining, I wanted to meet some of those who will be affected"


Situasjonen slik jeg ser det nå er at "flipping fallacy", dvs. forslaget fra Max Planck om å omdirigere abonnentspengene over til gull open access, er en distraksjon fra forlagens egentlige planer om å få kontrollen over plattformene. Det var Björn Brembs som så de strukturelle problemene med "Flipping journals"-modellen først, og det ser ut til at han fikk rett og blir nå lyttet til. De som lager plattformene til Bill and Melinda Gates, Wellcome Trust, Open Science Framework og den foreslåtte European Open Science Cloud vet godt at forlagsindustrien ser på dem som hovedkonkurrenter fordi det vil gjøre dem overflødige. De tyske universitetene har allerede nå problemer med å se poenget med forlagene sine tjenester:


The decision to cancel subscriptions was made in order to put pressure on Elsevier during ongoing negotiations. “Nobody wants Elsevier to starve—they should be paid fairly for their good service,” says Ursula Flitner, the head of the medical library at Charité–Berlin University of Medicine. “The problem is, we no longer see what their good service is.” (min utheving)
Forlagslobbyen er flinke til å trenere og forsinke, og nå ser jeg at de klager på overgangen fra mandater til plattformer: "From mandates to platforms: Have funders lost patience with Publishers?" Problemet er at dersom EU og USA ikke får gjennomført en effektiv overgang til åpen vitenskap så kan det komme til å svekke EU og USA relativt til Kina. Det at Kina nå i tillegg kan lansere sin industrielle revolusjon basert på grønn energi vil i tillegg bidra til at det gamle Vesten kommer til å bli ytterligere svekket. USA har akkurat kommet på banen igjen med FASTR med bare seks måneders embargo på artikler, så forhåpentligvis så går det i riktig retning.Wednesday, July 26, 2017

Morsomt om "noise mining"

Denne historien er utrolig morsom:

The Noise Miners

As regulators turn an eye toward noise mining, I wanted to meet some of those who will be affected"

Forlagsindustrien kritiserer plattformpublisering

Suzanne Kavanagh skrev 20. juli en bloggpost med den høyaktuelle tittelen "From mandates to platforms: Have funders lost patience with Publishers?" Hun ramser opp flere preprint-plattformer og stiller det naturlige spørsmålet "So, what does this mean for traditional STM publishers? Can funder-and-institute owned-and-operated publishing platforms co-exist with the wider industry? Is it still “business as usual” along the Open Access road? Or, will the scholarly communications sector eventually be priced out?" Hennes svar er at dette ikke trenger å bli resultatet av flere grunner som for eksempel at Bill and Melinda Gates Foundation har gjordt avtale med AAAS om å sampublisere i Sciencemag og skriver at dette vil fortsette. Så kan man spørre seg om Gates vil fornye avtalen etter noen år, og det tror jeg blir mer og mer usansynlig etter hvert som Gates Open Research arkivet får fotfeste.


Men etter min oppfatning er nok det viktigste at forlagene gjør alt de kan for å få eierskap til plattformene, som når Clarivate nylig kjøpte opp Publons. Forlagene prøver å få markedsmakten over det ny rammeverket ved å forsøke å omstille seg fra abonnementsøkonomi til en serviceøkonomi.
Forlagsindustrien protesterer mot at Universitetene vil gjøre forskningen fri ved å lage en avtale mellom universitetene og forskerne ved hjelp av Scholarly Communication License som beskrevet i dette Word-dokumentet:This arrangement pre-dates any contract authors might sign with a publisher, which allows the host organisation to license the rights back to the author after they signed the copyright transfer agreement. This process ensures that academics can retain rights and do not have to negotiate with the publisher. To be legally binding, publishers must be notified – but this is something research institutions working with sector bodies will undertake jointly, so that authors have no additional work.
En interessant innvending kom fra historikerne Karin Wulf og Simon Newman i Scholary Kitchen som framhevet problemene med denne lisensen for bokfagene. Det finnes flere gode løsninger for bokpublisering, blant annet Knowledge Unlatched som MIT Press framhever og Universitetet i Oslo har vært med å finansiere, i tillegg til mange andre initiativer som på Berkeley. Men, den egentlige grunnen er nok først og fremst at forlagene ser at de kan tape i kampen mot store plattformer som Open Science Framework, Gates Open Research, EU sin foreslåtte europeiske plattform, og Wellcome Open Research, som er veldig oppmerksomme på ønskene til industrien. Forlagene ønsker seg Max Planck-modellen med Gold Open Access, for da kan de fortsette markedsmakten sin, men de ser at denne løsningen neppe kommer til å bli realisert. Kamila Markram som er lederen for Frontier ønsker seg sterkere mandater for Gold Open Access, men det tror jeg ikkje blir noe av. Det tror heller ikke Bjørn Brems når han skriver på Twitter en kritisk kommentar til Jeff MacKie Mason som er tilhenger av "flipping journals":


"Jeff MacKie Mason @jmmasonSome thoughts on how research libraries should support changes in the scholarly publishing industry http://bit.ly/2vsETua  @ucberkeleylib8:48 PM - 16 Jul 20175 Retweets6 LikesMargot Lyon  Aajay Murphy  Nick Sheppard  Ruud Steltenpool  Chris Banks  Jamie Niehof  Frank Hellwig  ⓪ Grⓐhⓐm Steel 🔬🎓1 reply   5 retweets   6 likes Reply 1 Retweet 5Like  6New conversation Björn Brembs‏ @brembs · Jul 17 MoreReplying to @jmmason @ucberkeleylib And you seriously believe #oa2020 will ameliorate things? Isn't this just wishful thinking?1 reply   0 retweets   0 likes Reply 1 RetweetLike Mal Booth‏ @malbooth · Jul 17 More The roadmap isn't really clear to me but if it's about flipping to pay APCs it is doomed. Green OA needs some work but it's better longrun.0 replies   0 retweets   1 like Reply RetweetLike  1"


Historikeren Mirowsky har kritisert åpen vitenskap for å bare være et nytt nyliberalistisk konsept for å slå kloa i vitenskapen. Han kan få rett dersom forlagene får makten over de store plattformene, men det er selvfølgelig plattformene veldig oppmerksomme på at det er det de egentlig ønsker. jean-claude Guédon  skrev om "flipping fallacy" på Twitter: https://twitter.com/jcdrg/status/844534041944752128

jean-claude Guédon @jcdrg Mar 22
Björn Brembs, one the most brilliant defenders of OA - sound OA, that is - devastatingly refutes the flipping fallacy. Kudos!!!!

Preregistrerte studier, Stanford leder, NTNU først i Norge

I Open Science Framework sin preregistreringskonkurranse så ligger Stanford på plass 1, og med de beste universitetene like etter. De nordiske og norske kommer langt ut på lista med Universitetet i Uppsala på plass 37, NTNU på plass 48, på Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen på plass 82 og Universitetet i Oslo på 123 plass.

Friday, July 7, 2017

MIT fortsetter åpen vitenskapsarbeidet

Da den foreløpige rapporten om åpen vitenskap på MIT kom i 2016 så var den veldig klar på omlegging til åpen vitenskap og nå tar de mål av seg til å sette det ut i livet for fullt. MIT er rangert som verdens beste universitet med antagelig verdens høyeste andel open access artikler på 44 prosent (UIO har 12 prosent til sammenligning). Task force består av et imponerende team av internasjonale toppforskere og toppledere ved MIT og en student på lavere grad. De vet forskjellen på management og leadership:

Peter Drucker Quotes. Management is doing things rightleadership is doing the right things.

Åpning av fagfellevurdering

Åpning av fagfellevurdering ved "whiteboxing" er ikke bare at det som skjer i den svarte boksen blir synlig, men vissheten om at den svarte boksen blir synlig kan medføre at innholdet i fagfellevurderingen blir et annet.

Som denne artikkelen fra zerohedge forteller om så er selve demokratiet en konstruksjon mot konspirasjonsteorier:

The Magna Carta, the Constitution and Declaration of Independence and other  founding Western documents were based on conspiracy theories. Greek democracy and free market capitalism were also based on conspiracy theories.

 Bloggposten "Opening up the black box of peer review"  av Liz Allen framhever at åpning og gjennomsiktige gjør det mye vanskeligere å avvise artikler man ikke liker:
Such models not only provide transparency and accelerate access to research findings and data to all users but they fundamentally change the role of experts – to one focused on providing constructive feedback and helping research to advance – even if they don’t like or agree with what they see! 
Og leserne får mulighet til å trekke sine egne konklusjoner i mye større grad:

Furthermore, opening up access to what experts have said about others’ work is an important step towards reducing the selection bias of what is published and allowing readers more autonomy to reach their own conclusions about what they see.
Men som Bruno Latour hevdet så vil vitenskapen framstå som mye mer usikker og mindre troverdig når man åpner opp den svarte boksen viser dens sanne ansikt, og det blir vanskeligere å framstå som ufeilbarlige autoriteter:
In science studies, the social process of blackboxing is based on the abstract notion of a black box. To cite Bruno Latour, blackboxing is "the way scientific and technical work is made invisible by its own success. When a machine runs efficiently, when a matter of fact is settled, one need focus only on its inputs and outputs and not on its internal complexity. Thus, paradoxically, the more science and technology succeed, the more opaque and obscure they become."[1]


Thursday, July 6, 2017

Nyliberalismen bak satsingen på gull open access?

Stuart Lawson publiserte "Against kapital" på bloggen sin 1. juli der han skriver at satsingen på gull open access er designet for å fortsette å gi forlagene tilgang til eventyrprofitten. Han foreslår å erstatte det nyliberalistiske systemet vi har i dag med et sosialistisk system. Jeg er enig i hva han mener men tror det er viktig å distansere seg fra sosialisme som er beregnet på å skape sosial rettferdighet gjennom fellesskapet som eiere, og "Commons" i tradisjonen fra vitenskap og åpen kildekode som ikke nødvendigvis er motivert mot rettferdighet men effektivitet ved å utnytte samhandling i nettverker. Dessuten så har omtrent alle venstrepartier i verden gjort nyliberalismen til en av sine egne ideologier så det sjansen for å tale for døve ører er overhengende selv om det er en del tegn på at nyliberalismen er på vei ut. Men det kan ta lang tid.

Men Lawson har rett i at satsingen på gull open access og såkalte alternative metrics er et resultat av dagens maktstrukturer som er en symbiose mellom den politiske og den økonomiske eliten i alle sektorer. De som ikke skjønner dette spillet ville aldri fått en toppjobb i verdens største vitenskapelige forlag. Det er ikke for ingenting at de blir klødd på ryggen for å si det slik. Ca 88 prosent av akademikere mener piratkopieringen av vitenskapelige artikler er moralsk forsvarlig så kanskje folk flest er klar over denne byttehandelen.

Amerikansk politikk er som Tyler Durden skriver i zerohedge 
The citizen who just awakened also awakened to the truth: the legacy parties have no solutions; their game plan is to milk the system as long as they can before it collapses in a rotten heap of corruption, fraud, collusion, debt and profiteering that benefits the few at the expense of the many.
Er Max Planck sin store plan om journal flipping et resultat av denne kyniske tankegangen?  Er Jeffrey MacKie-Mason motivert av denne kyniske tankegangen når han anbefaler journal flipping? Neppe. Men jeg tror ikke de er helt klar over hvordan allianser uskadeliggjør konkurrerende allianser ved "oversettelse". Omtrent som Bourdieu sine teorier som skulle frigjøre arbeiderklassen virker like "bra" motsatt vei for PR bransjen, så er Aktør Nettverksteorier  like effektive til å tilsløre som å avsløre.

Jeg tror at noen ganger er kompromisser en blindgate og i forbindelse med journal flipping så tror jeg ikke det løser problemet med en feilprosent som er minst 50 prosent, og heller ikke greier å løse verdensproblemer raskt nok. Derfor synes jeg Stuart Lawson treffer blink når han skriver:
Some people like to think that taking a hardline stance against any for-profit organisations in the scholarly communication sphere is an unnecessary distraction, perhaps because they think that what is really important is transitioning to a more ‘efficient’ system and we just need to get there however we can. I disagree. 
 Omtrent som med tilfellet med nyliberalismens infiltrering i amerikansk partipolitikk der Demokratene og republikanerne er to munner med en stemme som ikke kan skilles så tror jeg at den muslimske verden ligner ved å ha mange munner men bare en stemme som er Islam. Både nyliberalismen og Islam er vanskelig å inngå kompromisser med siden begge krever underkastelse. De fleste av oss er jo mer eller mindre sterkt interessert i å inngå kompromisser i møte med sterke systemer, det være seg nyliberalismen, Kina eller Islam, men noen ganger blir det bare feil og meningsløst. Noen ganger er" såkalte "wicked problems" så hinsides vanskelige at sjansen for at en leder eller allianse kan lykkes med å utfordre dem nær null. Det er nok en av årsakene til at noen satser på gull modellen for open access og de evige diskusjonene om å satse på breddeuniversiteter eller "excellens". Heldigvis er det en mer praktisk side som skjer stadig oftere ved kurs i åpen vitenskap som dette på Johns Hopkins universitetet, slik at veien blir til mens man går. EU satser på både gull og grønn open access og framhever storskala infrastruktur

Steps forward
Full Open Access in 2020 can be achieved if all stakeholders act together. However, aiming at achieving that goal only through APCs and implementing a gold OA route is unrealistic given the differing needs and interests of researchers in different disciplines and given the different economic and organisational situation of European countries. For the time being, both the gold and green OA routes coexist.It is of utmost importance to find new, appropriate large-scale economic models that ensure the sustainability of OA through public funds to move to an open, transparent knowledge exchange environment.

Wednesday, July 5, 2017

Journalister som ikke finner poenget

Av en eller annen grunn så virker riksavisene flinkere til å snakke med forskere enn Forskning.no. Den forskningsjournalistikken som universitetene og høgskolene selv  finansierer mener selv at de ikke trenger fagbakgrunn, men uansett så må de klare å finne essensen i det de skriver om mener jeg. Her et eksempel på at "Norge Rundt"- journalistikk bommer på skiva:

http://forskning.no/2017/07/jordbær%20trenger%20en%20vask her er det bare ubehageligheter som det snakkes om etterfulgt av en kjedelig debatt om giftstoffer

Dagbladet traff skikkelig men det kan ha å gjøre med at forskeren var medievant og styrte intervjuet:

http://www.dagbladet.no/mat/rekordmange-matforgiftet-av-ecoli-i-norge---altfor-mange-gjor-gaffel-tabben-advarer-helsetopp/68463950

Her kommer en tung grunn til å vaske grønnsaker, man kan redde små barn og eldre fra å dø av diare. Og det presiseres at det er en del som faktisk dør av urene matvarer.


Monday, July 3, 2017

Internasjonalisering styres fra bakspeilet

Jeg synes de som er for eller imot internasjonalisering tenker for tradisjonelt. Det er enten den gamle måten å internasjonalisere på ved å ansette utlendiger eller den gamle metoden å drive nasjonsbygging som blir diskutert. Perspektiver som borgervitenskap og åpen digital samhandling er overhodet ikke tema og viser etter min mening hvor mye akademia lever i sitt eget elfenbeinstårn med livsfjerne diskusjoner.

Saturday, July 1, 2017

Persistent Identifyers manifesto

Her er en helt fersk artikkel om reisverket for framtidens forskningsinfrastruktur. Det er interessant hvor likegyldige flertallet av forskere er til å delta i denne kuhnianske revolusjonen. Tenk å si nei takk til den største muligheten på 400 år. På den andre siden så er det en ekstremt raskt akselerasjon av forskere som har skjønt tegninga og vil være med på å forandre verden😊

Identifiers for the 21st century: How to design, provision, and reuse persistent identifiers to maximize utility and impact of life science data