Thursday, August 9, 2018

Teslaen blandt bibliotekssystemer har dukket opp

Tesla har et forsprang på andre bilprodusenter med god temperaturstyring av batteriet, og lignende teknologi for autopilot som man finner i rakettsystemer og jagerfly. Nå ryktes det at det åpen kildekodeteknologi fra CERN har blitt tatt i bruk i et norsk selskap som heter TIND. Det er første gang jeg hører om dette, så har litt lite informasjon foreløbig. Men Berkeley Law Library har meldt at de går over til dette systemet.  "Why I joined TIND: working with the “Tesla” of Library Management Systems"  

Dagens biblioteksystemer er etter min mening omtrent som gammeldags bilindustri, inkrementelle forbedringer av gammel teknologi. Får håpe TIND viser seg å bli en Tesla blant bibliotekssystemer.

Wednesday, August 1, 2018

1. Versjon av Strategi for åpen vitenskap er publisert

En gruppe på Github med Jon Tennant i spissen har i lengre tid jobbet med et generelt strategidokument som ble publisert 30. Juli 2018. Dette er etter min mening veldig nyttig for universiteter og universitetsbiblioteker å bruke i forbindelse med årsplanarbeid og generelt strategiarbeid.

Strategiarbeid ved universitetsbiblioteker

Det er mye spennende strategiarbeid på universitetsbiblioteker verden over for tida:

Carnegie Mellon University har begynt å samarbeide med Digital Science, som eies av Holtzbrinck  gruppen og noen institusjonelle investorer. 

University of California mener det er mange ulike strategier framover, og istedenfor å velge seg en bestemt, så har de nedfelt 18 prinsipper som skal gjelde i forbindelse med innkjøp og abonnement av medieressurser. Andy Tattersall (med ORCID) trekker fram prinsipper for metadata som har vært fulgt innen film og musikk, og bidrar derfor med å identifisere hva som holder stand over lengre tidsperioder. 

Utrecht Universitetet i Nederland har laget en veldig enkel men god rapport om veivalgene for universitetsbiblioteket framover.

Men uansett uenighet i veivalg så virker det som at alle ønsker  å jobbe for en åpen vitenskapelig infrastruktur framover, og mange er klar over utfordringene med ulike strategier. 

Boktips: "Bit by Bit: Social Research in the Digital Age" av Matthew Salganik

Sosiologen Matthew Salganik som er professor i sosiologi på Princeton har skrevet en fantastisk bok om moderne samfunnsforskning. Boka har tittelen: "Bit by Bit Social Research in the Digital Age" og er gratis tilgjengelig sammen med massevis av gratis kursmateriell. Ikke bare virker innholdet å være særdeles relevant for alle nye samfunnsforskere, også formen som boka kommer i er veldig relevant. Salganik bruker Git Hub Pages som nettsted, og bruker Hypothes.is som annoteringsverktøy som er integrert i boka.


Seks tips for å holde seg oppdatert.

Anne-Wil Harzing har skrevet en ganske lang bloggpost om å holde seg oppdatert. Jeg synes hennes anbefalinger virker veldig enkle og effektive, og her er min kortversjon av hennes bloggpost:

1: Sett opp siteringssøk på dine artikler i Google Scholar.
2: Sett opp "follow" gode fagfolk i Google Scholar.
3: Sett opp automatiske søk i Google Scholar.
4: Sjekk "My updates" i Google Scholar.
5: Sett opp Table of Contents alerts (TOC) i Web of Science eller andre databaser og få varsel. Her er Browzine veldig nyttig så lenge man går på universitetet. 
6: Bla gjennom sentrale tidsskrifter innimellom. 

Som en bonus, så anbefaler Anne-Wil å bruke Publish or Perish for litteraturgjennomgang.

Jeg synes tipsene er veldig bra, bortsett ifra på punkt 3, automatiske google søk, ikke går inn på dette hovedspørsmålet om søk på emner. Siteringer, forfatter og innholdslister er jo ikke noe stort problem, det er emnesøk som er vanskelig og de mest interessante. Det er mange som gjerne vil framstå som at de er utmerkede til å følge med i forskningen sin, men da kommer jeg på Mencken: 

"H. L. Mencken wrote that for every complex human problemthere is a solution that is neat, simple and wrong."