Wednesday, August 1, 2018

Strategiarbeid ved universitetsbiblioteker

Det er mye spennende strategiarbeid på universitetsbiblioteker verden over for tida:

Carnegie Mellon University har begynt å samarbeide med Digital Science, som eies av Holtzbrinck  gruppen og noen institusjonelle investorer. 

University of California mener det er mange ulike strategier framover, og istedenfor å velge seg en bestemt, så har de nedfelt 18 prinsipper som skal gjelde i forbindelse med innkjøp og abonnement av medieressurser. Andy Tattersall (med ORCID) trekker fram prinsipper for metadata som har vært fulgt innen film og musikk, og bidrar derfor med å identifisere hva som holder stand over lengre tidsperioder. 

Utrecht Universitetet i Nederland har laget en veldig enkel men god rapport om veivalgene for universitetsbiblioteket framover.

Men uansett uenighet i veivalg så virker det som at alle ønsker  å jobbe for en åpen vitenskapelig infrastruktur framover, og mange er klar over utfordringene med ulike strategier. 

No comments:

Post a Comment