Thursday, August 9, 2018

Teslaen blandt bibliotekssystemer har dukket opp

Tesla har et forsprang på andre bilprodusenter med god temperaturstyring av batteriet, og lignende teknologi for autopilot som man finner i rakettsystemer og jagerfly. Nå ryktes det at det åpen kildekodeteknologi fra CERN har blitt tatt i bruk i et norsk selskap som heter TIND. Det er første gang jeg hører om dette, så har litt lite informasjon foreløbig. Men Berkeley Law Library har meldt at de går over til dette systemet.  "Why I joined TIND: working with the “Tesla” of Library Management Systems"  

Dagens biblioteksystemer er etter min mening omtrent som gammeldags bilindustri, inkrementelle forbedringer av gammel teknologi. Får håpe TIND viser seg å bli en Tesla blant bibliotekssystemer.

No comments:

Post a Comment