Thursday, January 28, 2016

Åpenhets-trenden utfordrer eierskap til åndsverk

Contact Nord på www.teachonline.ca Ontario Cannada som driver med teknologi for universiteter har en kort og fin artikkel  "How Open and Free Content will Transform Post-secondary Education"


Jeg mener artikkelen illustrerer knakende godt hvordan universiteter og biblioteker blir tvunget til å forlate noe jeg kaller "innholdsstrategien" med monopol på innholdsformidling og intellektuell eiendomsrett til forelesninger, bøker, etc. til det man kanskje kan kalle "metodestrategien". Åpenheten driver denne grunnleggende endringen gjennom. Konklusjonen er nok fremdeles ganske kontroversiell, men det begynner å bli en allmenn forståelse av at forskning og utdanning ikke kan bygge på prinsipper om intellektuell eiendom som særlig var populær på 1980-tallet. Når selveste Bill and Melinda Gates Foundation bare godtar den frieste ikke-proprietære lisensen (CC-BY eller tilsvarende) så sier det mye.  Det blir på noen måter et angrep på mulighetene til å være frilans-akademiker og akademikere i randsonen til universiteter som er ansatt i forlag eller biblioteker, men dette er utvikling som kommer kraftig i løpet av to års tid ifølge Deloittes globale analyse av 17 bransjer gjengitt i Aftenposten. Teachonline.ca har en enkel men tøff melding til universiteter, biblioteker, forskere:


CONCLUSION
Although it may never be the case that all content is open and free, this is the direction in which we are moving. The critical point is that underlying this trend is a major change in mindset, a paradigm shift in how we understand content, ownership and intellectual property within an educational context. Many will resist this change, but in the end, the big winners are likely to be students, and for that reason, faculty and instructors will do well to consider how best they can protect their interests while accommodating to or even embracing such changes.
Flipped Classroom trenden kan være en mulighet sammen med åpent tilgjengelig innhold tilrettelagt for samskriving og annotering i fellesskap. Man ser forelesninger hjemme, og gjør "lekser" sammen med læreren. Jeg tror det viktigste vi lærer studentene er hvordan man lærer, ikke en gitt mengde fakta som går ut på dato ganske raskt uansett, samt tverrfaglighet. Thorgeir Kolshus skrev i Aftenposten 1. september 2015 "Debatt: Det alle burde lære"


Det vi lærer våre studenter er at alle tiders helter med tiden falmer. Det er en helt vesentlig innsikt som oppmuntrer til kritisk lesing av også dagens og kommende tiders helter.
De innprentes også at alle forståelsesmodeller har svakheter, rett og slett fordi samfunn er for sammensatte til å kunne forklares med bare én.

Topp 100 universiteter med siteringer i Wikipedia, Norden er godt representert

Times Higher Education har en interessant topp-100 liste over hvilke universiteter som har flest siteringer i Wikipedia. Interessant nok så er alle de nordiske landene unntatt Island godt representert sammen med de kjente universitetene som Harvard, Cambridge, Oxford.

Wednesday, January 27, 2016

Frankrike følger etter Storbritannia innen Tekst- og datautvinning eller venter på EU-lov i juni?

Så langt jeg tolker de franske artiklene om det nye forslaget om tekst- og datautvinning så har forslaget bestått første hinder, er nå sendt ut på høring, har allerede fått helhjertet tilslutning fra ledende franske vitenskapsmiljøer og forskere. Høringen vil foregå i mars, og vedtak i senatet kommer i begynnelsen av april. Storbritannia har som eneste europeisk land godkjent tekst- og datautvinning via unntak i åndsverksloven. Nå gjenstår det å se om Frankrike enten lager egen lov i april eller om de venter på felles EU-regler. Det ligger an til at EU skal stemme over et tekst- og datautvinningsforslag i juni 2016. Se neders i denne bloggposten

Jeg tror tekst- og datautvinning kommer til å slå gjennom i andre halvdel av 2016, og at det vil produksjonsklare tjenester i 2017. Tekst- og datautvinning er analyse og "lesestøtte", og skiller seg vesensforskjellig ut fra søketeknologi. 

Colwiz på ScienceDirect, Springer, Taylor & Francis, Sage, Wiley

Dette er en liten revolusjon. Nå er det delingsmuligheter, annoteringsmuligheter, referansehåndtering på alle "big five" forlagene innen akademia med Colwiz.

Som jeg har skrevet om før, så fungerer faktisk den referansefunksjonaliteten i Google Docs. Den gjør det mulig å samskrive og dele siteringsbase med felles annoteringer i fulltekst.

Nå har forlagene omsider gitt slipp på sin insistering på at fulltekst ikke lett skal kunne deles, Endnote har ikke lagt vekt på samskriving eller delingsfunksjonalitet av fulltekst slik Mendeley og Zotero har hatt.

Årsaken er nok dels at forlagene blir presset til å åpne opp for åpen vitenskap. Det ville blitt altfor lett å få øye på kontrasten mellom åpne forlag som tillater samskriving og deling av annoteringer i fulltekst, og tradisjonelle forlag som har holdt på Endnote+Microsoft Word+individuell konkurransepreget artikkelproduksjon.

Friday, January 22, 2016

Åpen vitenskap og mulighetene for "hundre blomster blomstre"

Adam Grant har skrevet en bok med tittel "Originals: How Non-Conformists Move the World" Sheryl Sandberg har skrevet forordet, og boka har fått gode anmeldelser ser det ut til. Boka legger vekt på hvor viktig det er å dyrke fram det spesielle ved hvert enkelt individ, og det nettopp denne muligheten som åpen vitenskap står bedre rustet til å gjøre enn h-index og impact-factor kan gjøre. Gruppetenkning vil alltid være der, men det går an å styrke eller dempe den. Mange forskere var redd for å vise sin støtte til teorien om klimaendringer for ikke å bli slått i hartkorn med aktivister, mange forskere er redde for å bli tatt til inntekt for innvandringskritikere, og mange har vært redd for å bli stemplet som uvitenskapelige ved å promotere åpen tilgang. Konkurransen medfører at man må holde seg i det gode selskapet for å være med. Frank Huisman med flere fra Science in Transition i Nederland har skrevet Why Science Does Not Work as It Should And What To Do about It


The gurus of science, Robert K. Merton, Robert P. Hagstrom and Michael Polanyi, who are still cited as great examples, represented science as an ideal community, as a group of people disinterestedly sharing knowledge to reach a higher goal. They did not fail to observe the intense competition aimed at acquiring individual renown and success, but in their opinion, this competition only contributed to the realisation of the ideal of higher knowledge.
Løsningen er ikke mindre konkurranse i seg selv, men en annen form for konkurranse som favoriserer kvalitet framfor kvantitet. Antall forfattere på en artikkel kan komme opp i over fem tusen, og da er det fokus på kvalitet på en tidsskriftartikkel som betyr noe, ikke at fem tusen skal skrive hver sin artikkel. Tellekantsystemer, h-index og andre eksterne "kvalitetsmål" fungerer veldig bra for å øke kvantiteten.

Wednesday, January 20, 2016

2200 tidsskrifter i Taylor & Francis har nå annoteringsmuligheter

Annotering og samskriving er nå i ferd med å bli vanligere. https://hypothes.is/ er i ferd med å få annotering og samskriving inn som en internettstandard i HTML5. Nå har det Oxfordbaserte selskapet Colwiz lansert annoteringsmuligheter for pdf for forlaget Taylor & Francis for 2200 tidsskrifter på plattformen. De har hatt et pilotprosjekt på 40 tidsskrifter gående noen måneder som gikk bra tydeligvis. Colwiz kan også brukes på Powerpoint, Word, Google Documents (med Chrome nettleser). Se bloggposten:


Write and Cite Collaboratively On Google Docs Through Colwiz

Friday, January 15, 2016

Khan Academy nå tilgjengelig fra verdensrommet til 4,3 milliardar menneske uten internett

Outernet funger omtrent som "Skolefjernsyn" med Khan Academy og er i ferd med å gi utdanningsmuligheter til enorme flykningleire i Jordan, landsbygda i Nigeria og Uganda. Man kan ta imot og distribuere forelesninger på mobiltelefoner, TV, prosjektorer uten internett-tilgang. 4,3 milliarder mennesker er fortsatt uten tilgang til internett. En stor fordel med Outernet er at det er helt gratis å ta imot signaler fra satelittene, samt at mottakerutstyret er veldig billig å sette sammen selv eller kjøpe ferdig. Det er nok ikke lenge før MIT Course Ware legger ut sine kurs slik som Gilbert Strang sine matematikk-kurs.

Ny type fagfellevurdering før forskningen gjennomføres

Royal Society Publishing er svært langt framme innen åpen forskning. De krever fra 1. januar ORCID fra alle som skal publisere. Nå har de også begynt fagfellevurdering før resultatet av forskningen er klart. Registered reports er nå åpent for registrering i mer enn 200 fagfelt i tidsskriftet Royal Society Open Science.


Registered reports følger altså etter RIO Journals som også publiserer ideer.


Dette er gamle ideer, og prinsippet er godt forklart ved denne enkle skissa figur 3 her.Åpen vitenskap konferanse i EU i April

Denne konferansen kommer 4-5 april 2016 i Amsterdam kommer nok til å bli historisk viktig tenker jeg.
Open Science Conference
Date:
-
Location:
Marine Etablissement Amsterdam (MEA)

Thursday, January 14, 2016

Akademisk frihet og open access

Michael Eisen har et interessant perspektiv på om CC-BY krav er et angrep på akademisk frihet. Eisen godtar at det kan være tilfeller der CC-BY kan ses på som et angrep på akademisk frihet, men dette arguementet impliserer egentlig at store deler av publiseringssystemet er et mye større angrep på akademisk frihet. Eisen sammenligner et tenkt krav om å kun publisere trykt med å kun publisere CC-BY elektronisk, og realitetene er vel slik i dag at restriksjonen med kun trykt er veldig inngripende sammenlignet med CC-BY online. Situasjonen for 20 år siden var veldig forskjellig fra i dag. Akademisk frihet må jo bygge på ytringsfrihet ikke som en del av opphavsretten, dvs. den er ikke til for forskerens skyld først og fremst, men for at de "bedre argumenter" skal vinne. Björn Brembs har en fin kommentar på denne bloggposten, der han henviser til en 14 siders konversasjon med Rick Anderson. Perfekt!


In the end, I didn’t find Anderson’s article as repugnant as many of my open access friends did. Academic freedom is important, and it should be defended. And the points he raised are interesting and important to consider. But I take exception with Anderson’s focus on the supposed negative effects of the use of a CC-BY license on academic freedom, when, if we are serious about defending academic freedom we should instead be looking at how the entire system of scholarly publishing limits it. Indeed, I have now been inspired by Anderson’s article to make academic freedom a major lynchpin of my future arguments in favor of fundamental reform of scholarly publishing. - See more at: http://www.michaeleisen.org/blog/#sthash.ze9YaCic.dpufTuesday, January 12, 2016

Forskningsministre møtes, med Bill Gates som innleder om open science

Det er interessant at Bill Gates nå ifølge Nature News skal innlede til møter som de europeiske forskningsministrene  skal ha nå i januar og på EU presidentskapets konferanse om åpen vitenskap i April. Jeg finner ikke konferansesidene, men regner med at det kommer etterhvert:


With strong support from Carlos Moedas, the EU’s research commissioner, it is planning a series of discussions on the issue — between European science ministers at the end of January (with a keynote talk from Bill Gates, whose philanthropic foundation strongly supports OA) and at an EU presidency conference on open science in April. At that forum, the European Commission is expected to launch an ‘Open Science Policy Platform’ with a remit that includes investigating how subscription publishers can best transition to OA.

Thursday, January 7, 2016

Remix på NHOs årskonferanse: framtida er her

Det er veldig hyggelig å se at delingsøkonomi og remix-tankene nå ser ut til å ha fått fotfeste hos politikere og NHO sin årskonferanse har som gjennomgående tema og tittel: Remix. Også innen vitenskap så ser jeg stadig større tegn på at framtida allerede er her. Jeg ser våre forskere kommentere i Plos One, legge ut artikler for post-publisert fagfellevurdering i Kiel Open-assessment journal in Economics. Den gratis databasetjenesten Google Scholar er så vidt jeg vet den mest populære søketjenesten. Det er ikke mange år siden det ble sett på som uhørt og useriøst å bruke disse tjenestene. Twitter og andre sosiale tjenester er mye brukt. Micah Allen skriver om Twitter på  "The Wild West of Publication Reform Is Now"


Every day a new preprint lands on twitter with a massive splash. Just last week in my own field of cognitive neuroscience a preprint on problems in cluster inference for fMRI rocked the field, threatening to undermine thousands of existing papers while generating heated discussion in the majority of labs around the world. The week before that #cingulategate erupted when PNAS published a paper which was met with instant outcry and roundly debunked by an incredibly series of thorough post-publication reviews.


Fremtiden er her allerede, den er bare ujevnt fordelt.

Monday, January 4, 2016

Viktigheten av Creative Commons BY for tredje verden

Diego Gomez risikerer 8 års fengsel i Columbia og en kraftig bot for å ha distribuert en masteroppgave elektronisk. Lovverket er svært tidkrevende å oppdatere i den vestlige verden, og dessverre så går det ofte enda tregere i de mindre utviklede landene. Særinteresser til ulike industrier har også et stort spillerom for å påvirke andre lands lovgivning via handelsavtaler. Når vestlige forfattere bruker frie lisenser så gjør de det mindre farlig å lese vitenskap. Henry A. Giroux hevder at denne modellen av privat næringsliv og vitenskap stammer fra 1950-tallets USA der "military–industrial–academic complex". Det er ingen hemmelighet at amerikanske næringslivsinteresser blir fremmet av amerikansk utenrikspolitikk med en nyliberalistisk samfunnsmodell i bunnen.


"Most countries only have a weak or outdated list of exceptions and limitations to copyright, which is far less permissive than the United States' fair use system. Colombia's list of exceptions was issued more than 20 years ago and barely apply to the digital age....]"
"We need to question why Colombia has such severe copyright laws in the first place. It directly results from the country's trade agreement with the United States. Colombia reformed its criminal laws in 2006 and expanded criminal penalties for copyright infringement in order to fulfill the trade deal's restrictive copyright standards."