Friday, January 15, 2016

Khan Academy nå tilgjengelig fra verdensrommet til 4,3 milliardar menneske uten internett

Outernet funger omtrent som "Skolefjernsyn" med Khan Academy og er i ferd med å gi utdanningsmuligheter til enorme flykningleire i Jordan, landsbygda i Nigeria og Uganda. Man kan ta imot og distribuere forelesninger på mobiltelefoner, TV, prosjektorer uten internett-tilgang. 4,3 milliarder mennesker er fortsatt uten tilgang til internett. En stor fordel med Outernet er at det er helt gratis å ta imot signaler fra satelittene, samt at mottakerutstyret er veldig billig å sette sammen selv eller kjøpe ferdig. Det er nok ikke lenge før MIT Course Ware legger ut sine kurs slik som Gilbert Strang sine matematikk-kurs.

No comments:

Post a Comment