Wednesday, January 27, 2016

Colwiz på ScienceDirect, Springer, Taylor & Francis, Sage, Wiley

Dette er en liten revolusjon. Nå er det delingsmuligheter, annoteringsmuligheter, referansehåndtering på alle "big five" forlagene innen akademia med Colwiz.

Som jeg har skrevet om før, så fungerer faktisk den referansefunksjonaliteten i Google Docs. Den gjør det mulig å samskrive og dele siteringsbase med felles annoteringer i fulltekst.

Nå har forlagene omsider gitt slipp på sin insistering på at fulltekst ikke lett skal kunne deles, Endnote har ikke lagt vekt på samskriving eller delingsfunksjonalitet av fulltekst slik Mendeley og Zotero har hatt.

Årsaken er nok dels at forlagene blir presset til å åpne opp for åpen vitenskap. Det ville blitt altfor lett å få øye på kontrasten mellom åpne forlag som tillater samskriving og deling av annoteringer i fulltekst, og tradisjonelle forlag som har holdt på Endnote+Microsoft Word+individuell konkurransepreget artikkelproduksjon.

No comments:

Post a Comment