Thursday, January 28, 2016

Åpenhets-trenden utfordrer eierskap til åndsverk

Contact Nord på www.teachonline.ca Ontario Cannada som driver med teknologi for universiteter har en kort og fin artikkel  "How Open and Free Content will Transform Post-secondary Education"


Jeg mener artikkelen illustrerer knakende godt hvordan universiteter og biblioteker blir tvunget til å forlate noe jeg kaller "innholdsstrategien" med monopol på innholdsformidling og intellektuell eiendomsrett til forelesninger, bøker, etc. til det man kanskje kan kalle "metodestrategien". Åpenheten driver denne grunnleggende endringen gjennom. Konklusjonen er nok fremdeles ganske kontroversiell, men det begynner å bli en allmenn forståelse av at forskning og utdanning ikke kan bygge på prinsipper om intellektuell eiendom som særlig var populær på 1980-tallet. Når selveste Bill and Melinda Gates Foundation bare godtar den frieste ikke-proprietære lisensen (CC-BY eller tilsvarende) så sier det mye.  Det blir på noen måter et angrep på mulighetene til å være frilans-akademiker og akademikere i randsonen til universiteter som er ansatt i forlag eller biblioteker, men dette er utvikling som kommer kraftig i løpet av to års tid ifølge Deloittes globale analyse av 17 bransjer gjengitt i Aftenposten. Teachonline.ca har en enkel men tøff melding til universiteter, biblioteker, forskere:


CONCLUSION
Although it may never be the case that all content is open and free, this is the direction in which we are moving. The critical point is that underlying this trend is a major change in mindset, a paradigm shift in how we understand content, ownership and intellectual property within an educational context. Many will resist this change, but in the end, the big winners are likely to be students, and for that reason, faculty and instructors will do well to consider how best they can protect their interests while accommodating to or even embracing such changes.
Flipped Classroom trenden kan være en mulighet sammen med åpent tilgjengelig innhold tilrettelagt for samskriving og annotering i fellesskap. Man ser forelesninger hjemme, og gjør "lekser" sammen med læreren. Jeg tror det viktigste vi lærer studentene er hvordan man lærer, ikke en gitt mengde fakta som går ut på dato ganske raskt uansett, samt tverrfaglighet. Thorgeir Kolshus skrev i Aftenposten 1. september 2015 "Debatt: Det alle burde lære"


Det vi lærer våre studenter er at alle tiders helter med tiden falmer. Det er en helt vesentlig innsikt som oppmuntrer til kritisk lesing av også dagens og kommende tiders helter.
De innprentes også at alle forståelsesmodeller har svakheter, rett og slett fordi samfunn er for sammensatte til å kunne forklares med bare én.

No comments:

Post a Comment