Monday, January 4, 2016

Viktigheten av Creative Commons BY for tredje verden

Diego Gomez risikerer 8 års fengsel i Columbia og en kraftig bot for å ha distribuert en masteroppgave elektronisk. Lovverket er svært tidkrevende å oppdatere i den vestlige verden, og dessverre så går det ofte enda tregere i de mindre utviklede landene. Særinteresser til ulike industrier har også et stort spillerom for å påvirke andre lands lovgivning via handelsavtaler. Når vestlige forfattere bruker frie lisenser så gjør de det mindre farlig å lese vitenskap. Henry A. Giroux hevder at denne modellen av privat næringsliv og vitenskap stammer fra 1950-tallets USA der "military–industrial–academic complex". Det er ingen hemmelighet at amerikanske næringslivsinteresser blir fremmet av amerikansk utenrikspolitikk med en nyliberalistisk samfunnsmodell i bunnen.


"Most countries only have a weak or outdated list of exceptions and limitations to copyright, which is far less permissive than the United States' fair use system. Colombia's list of exceptions was issued more than 20 years ago and barely apply to the digital age....]"
"We need to question why Colombia has such severe copyright laws in the first place. It directly results from the country's trade agreement with the United States. Colombia reformed its criminal laws in 2006 and expanded criminal penalties for copyright infringement in order to fulfill the trade deal's restrictive copyright standards."


No comments:

Post a Comment