Wednesday, January 20, 2016

2200 tidsskrifter i Taylor & Francis har nå annoteringsmuligheter

Annotering og samskriving er nå i ferd med å bli vanligere. https://hypothes.is/ er i ferd med å få annotering og samskriving inn som en internettstandard i HTML5. Nå har det Oxfordbaserte selskapet Colwiz lansert annoteringsmuligheter for pdf for forlaget Taylor & Francis for 2200 tidsskrifter på plattformen. De har hatt et pilotprosjekt på 40 tidsskrifter gående noen måneder som gikk bra tydeligvis. Colwiz kan også brukes på Powerpoint, Word, Google Documents (med Chrome nettleser). Se bloggposten:


Write and Cite Collaboratively On Google Docs Through Colwiz

No comments:

Post a Comment