Wednesday, January 27, 2016

Frankrike følger etter Storbritannia innen Tekst- og datautvinning eller venter på EU-lov i juni?

Så langt jeg tolker de franske artiklene om det nye forslaget om tekst- og datautvinning så har forslaget bestått første hinder, er nå sendt ut på høring, har allerede fått helhjertet tilslutning fra ledende franske vitenskapsmiljøer og forskere. Høringen vil foregå i mars, og vedtak i senatet kommer i begynnelsen av april. Storbritannia har som eneste europeisk land godkjent tekst- og datautvinning via unntak i åndsverksloven. Nå gjenstår det å se om Frankrike enten lager egen lov i april eller om de venter på felles EU-regler. Det ligger an til at EU skal stemme over et tekst- og datautvinningsforslag i juni 2016. Se neders i denne bloggposten

Jeg tror tekst- og datautvinning kommer til å slå gjennom i andre halvdel av 2016, og at det vil produksjonsklare tjenester i 2017. Tekst- og datautvinning er analyse og "lesestøtte", og skiller seg vesensforskjellig ut fra søketeknologi. 

No comments:

Post a Comment