Thursday, January 7, 2016

Remix på NHOs årskonferanse: framtida er her

Det er veldig hyggelig å se at delingsøkonomi og remix-tankene nå ser ut til å ha fått fotfeste hos politikere og NHO sin årskonferanse har som gjennomgående tema og tittel: Remix. Også innen vitenskap så ser jeg stadig større tegn på at framtida allerede er her. Jeg ser våre forskere kommentere i Plos One, legge ut artikler for post-publisert fagfellevurdering i Kiel Open-assessment journal in Economics. Den gratis databasetjenesten Google Scholar er så vidt jeg vet den mest populære søketjenesten. Det er ikke mange år siden det ble sett på som uhørt og useriøst å bruke disse tjenestene. Twitter og andre sosiale tjenester er mye brukt. Micah Allen skriver om Twitter på  "The Wild West of Publication Reform Is Now"


Every day a new preprint lands on twitter with a massive splash. Just last week in my own field of cognitive neuroscience a preprint on problems in cluster inference for fMRI rocked the field, threatening to undermine thousands of existing papers while generating heated discussion in the majority of labs around the world. The week before that #cingulategate erupted when PNAS published a paper which was met with instant outcry and roundly debunked by an incredibly series of thorough post-publication reviews.


Fremtiden er her allerede, den er bare ujevnt fordelt.

No comments:

Post a Comment