Thursday, May 31, 2018

Nytt verktøy for kvalitetskontroll av artikler

Oppdatering: https://www.economist.com/science-and-technology/2018/06/16/computer-algorithms-can-test-the-dodginess-of-published-results?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/computeralgorithmscantestthedodginessofpublishedresultsscientifichonesty

James A Heathers​, Jordan Anaya, Tim van der Zee, Nicholas JL Brown  May 30, 2018 er nå ferdige med første versjon av SPRITE er programvare for Matlab, R og Python samt to nettsider som ikke krever installering. Om jeg forstår dette riktig så kan man bruke verktøyet for eksempel i forbindelse med å oppdage dårlige artikler i forbindelse med litteratur-gjennomganger og ved ansettelser. Det kan straffe seg å jukse med dataene nå framover, samt at gamle synder kan dukke opp.

Full source code for three software implementations of SPRITE (in MATLAB, R, and Python) and two web-based implementations requiring no local installation (1, 2) are available for readers.

Wednesday, May 30, 2018

Richard Poynder tviler på åpen vitenskap

Richard Poynder er en av dem som jeg tror har best greie på åpen vitenskap, og han har besvart seks spørsmål fra en russisk student i detalj om hva han tror om fremtiden for åpen vitenskap. Men akkurat denne bloggposten hans synes jeg har en del feil premisser.

In fact, the seeds of the loss of faith in scientists were sown some while ago, as a result of things like the MMR vaccine controversy...
Dette tror jeg ikke stemmer, mistilliten til forskningen har nok mer reelle årsaker som kommer av at forskerne overlot til Robert Maxwell å styre prestisjen i akademia. Akademia kan bare glemme å tro at de kan komme unna Joy's lov. Det klarer de ikke. De smarteste hodene jobber etter det jeg har hørt for Elon Musk, Google og Darpa osv. ikke i akademia.

Et annet feil premiss er dette med fake news som Poynder trekker fram. Det er ikke til å komme fra at Chris Argyris traff spikeren på hodet når han oppdaget at smarte mennesker har liten trening i å lære av feil, for de gjør det så sjelden. Innvandringsdebattene har vist at de tror de kan resonnere om verden utenfor Vesten basert på kunnskaper fra Vesten. Det fungerer ofte ganske dårlig, og det virker som de ikke kommer ut av den single-loopen de har havnet i kollektivt.

En ganske riktig premiss derimot er transparens og effektivitet;
Much has been said and written about why the world needs open science but for me, there are essentially two main reasons: transparency and efficiency.
Når han snakker om humaniora, så tar han mye feil synes jeg, for Kindle Oasis er så hendig at man kan sluke store mengder med bøker med dette verktøyet. Den mangler en viktig ting, og det er muligheten for å annotere bøker og artikler med verktøy som https://web.hypothes.is/ Og når Storbritannia og mange andre land nå innfører open access på bøker om 946 dager så kommer det til å bli populært med open access ebøker, særlig dersom de kan Tekst og data utvinnes og annoteres med hypothes.is. Lange tekster kommer ikke til å gå ut på dato.

Books do not lend themselves to digital sharing as readily as scientific papers, both because of their length and their online readability. 
Så trekker han fram dette med administrativ byrde, som ikke har mye for seg. Bibliotekarer spammer ikke forskerne og framstiller det som moralske krav:

I think this is partly because depositing in an IR has been presented to scholars as some kind of moral duty, and librarians pester them to death with emails and social media messages urging them to do so. 
 Dette med Taylorisme er også tøv. Meritokrati er ikke taylorisme. Men at det er en heftig konkurranse med å jobbe åpent, ja, mye mer enn i tradisjonell publisering.

depositing in an institutional repository, where the work may wallow in obscurity, and serve only to help universities increase the level of monitoring and Taylorism that they increasingly subject researchers to today.
Så begynner han å snakke om tvang. For noe tull.Akademikere blir tvunget til å bruke Microsoft word, men føler de det som tvang, neppe. Björn Brembs skriver: "You provide them, automatically, free of charge and ready to use, with the tools you want them to employ, with the default settings (i.e, open) you prefer. The large majority who doesn’t care and hence doesn’t know will just use what’s convenient, quick and free, so they can focus on what matters most to them: their scholarship." Poynder derimot tror dette er viktig.
That problem I see is that rather than win hearts and minds this tends to alienate researchers from open access. I have outlined my views on this issue here. Personally, I think researchers should be persuaded to embrace OA, not forced to do so.
 Så trekker han fram Philip Mirowsky, som er litt god på økonomisk teorihistorie, men ikke noen fulltreffer der heller, og elendig i å analysere åpen vitenskap. Han publiserer den artikkelen Poynder nevner i et tradisjonelt tidsskrift fra Sage, det lukter klakkende dieselbil lang vei.

I will end by referring you to a recent article by Philip Mirowski. While I don’t agree with everything he says, I think he is probably right to argue that many of the problems science faces today are a consequence of neoliberalism, and that open science is itself turning out to be a neoliberal phenomenon, one that could see the research process subject to its own form of platform capitalism.
Mirowsky og Samuel Moore A genealogy of open access: negotiations between openness and access to research / Une généalogie de l'open access : négociations entre l'ouverture et l'accès à la recherchetar grunnleggende feil om at åpen vitenskap har noe med nyliberalisme å gjøre, fordi åpen kildekode kommer fra vitenskapelige miljøer, og er bare en implementering av standard vitenskapelige Mertonianske normer. Se: Publikasjonar in Vox Publica:

Hvordan kan Richard Poynder bomme så grovt på så mange ting? Jeg tror det kan ha noe å gjøre med at han har for lite "hands on" kunnskap og henter for mye utenfor. Mirowsky bommer grovt han også, og når akademikere begynner å synse om åpen vitenskap, så kommer de fram til mange rare hypoteser som de har litt for mye "single-loop" tro på. Nei, akkurat nå så synes jeg Björn Brembs, Brian Nosek, og Jon Tennant har bedre fingerspitzengefühl på utviklingen innen åpen vitenskap, selv om Poynder hadde funnet de fleste viktige elementene, men han har satt dem sammen feil. Men veldig greit å lese kritiske merknader, og fint at han problematiserer.

jkk

Ko
Åpenhet korrelerer med impactWagner CS, Whetsell T, Baas J and Jonkers K (2018) Openness and Impact of Leading Scientific Countries. Front. Res. Metr. Anal. 3:10. doi: 10.3389/frma.2018.00010 

Tuesday, May 29, 2018

LERU Advice paper 24: "Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change"

"Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change"fra  LERU (organisasjonen for toppuniversiteter i Europa) sier at de kulturelle endringene er hovedproblemet for Open Science. Björn Brembs skriver i en bloggpost at det er bare å gjøre open science "default" så er det neppe noen som bryr seg:

You provide them, automatically, free of charge and ready to use, with the tools you want them to employ, with the default settings (i.e, open) you prefer. The large majority who doesn’t care and hence doesn’t know will just use what’s convenient, quick and free, so they can focus on what matters most to them: their scholarship.  

Men bibliotekene må være sentrale bidragsytere for åpen vitenskap, og de kan ganske enkelt bruke denne figuren s. 1815 i

Huvila, I., Anderson, T. D., Jansen, E. H., McKenzie, P., & Worrall, A. (udatert). Boundary objects in information science. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(8), 1807–1822. https://doi.org/10.1002/asi.23817
 for å foreta sine strategiske valg, gjerne kombinert med håndboka for biblioteksfolk her:Og denne selvforklarende figuren side 160 (les 159 for forklaring) av:Da Sverige offentliggjorde at de sier opp avtalen med Elsevier 30. juni så tok det ikke så lang tid før hovedlobbyistene for tidsskriftforlagene, Scholarly Kitchen kom på banen og kritiserte bibliotekene for å grave sin egen grav.

The uncoupling of access from the library will likely lead to the diminishment of the library’s place on campus, putting the library into the position of the university press, an unloved community obligation.
Lenger ned i kommentarfeltet så ser man at troen på biblioteket ikke er så høy i disse kretsene, David Crotty foreslår at tidsskriftforlagene og bibliotekarene starter restaurant sammen:

There’s a fascinating existential dilemma in there — if doing your job well means eliminating your position and potentially much of the library, how motivated are you to succeed? I’m going to suggest that after all the publishers are put out of business and the librarians are let go, we all start a restaurant together, as the name “The Scholarly Kitchen” will then be up for grabs. By DAVID CROTTY MAY 23, 2018, 6:38 PM 
Det er en ting som disse tidsskriftforlagene glemmer, og det er at bibliotekene har levd sammen med frie forskersjeler og ekte intellektuelle gjennom historien. Man kan sammenligne bibliotekets symbolske kraft med ashanti-folkets gyldne krakk som ifølge myten huser ånden til Ashanti-nasjonen. Det er ikke så viktig hvem som sitter på den, det er stolen som holder Ashanti-folket sammen. Ghana er et av Afrikas mest stabile demokratier som i flere valg etter hverandre har hatt utskiftning av eliter selv med nesten helt jevnt valgresultat. Kraften i denne myten kan være en av forklaringene til at det går så bra.

"..the Golden Stool is believed to house the spirit of the Asante nation—living, dead and yet to be born"
En annen ting som disse tidskriftforlagene glemmer, er at frie intellektuelle slutter opp om biblioteket som en viktig deltaker i moderne vitenskap. Björn Brembs, som går for å være en av de ledende tenkerne innen åpen vitenskap skrev i en epost til meg for noen dager siden:

I have always felt that libraries need to take a very central role in a modern, networked scholarship. The already have the funds and I think many of them already have the expertise (and if not, as per your email, they are on the way there). Now they need to coordinate both with other libraries and reach out to their faculty to explain what the modernization entails and why it is necessary. 
Jon Tennant med flere har et glitrende globalt strategidokument: Klikk på lenken "Foundations for Open Scholarship Strategy Development.md" og skroll litt nedover. Jon Tennant har også vært sentral i utviklingen av Open Science Mooc som begynner å bli ganske omfattende. De har over 100 partnere allerede, så dette går fint.

Monday, May 28, 2018

Fantastisk arbeid for Global Open Scholarship strategi!

GitHub nettstedet til Jon Tennant så er det et flott dokument om hvordan man bør koordinere åpen vitenskap globalt. Ser nyttig ut!

Hvorfor bibliometri ikke lønner seg illustrert med Osama Bin Laden

Dette eksemplet i en bloggpost fra LSE av Jerry Z. Muller med bestrebelsene med å fange Osama Bin Laden er illustrerende for hvorfor kvantitative mål ikke lønner seg for forskningen:

Contrary to commonsense belief, attempts to measure productivity through performance metrics discourage initiative, innovation, and risk-taking. The intelligence analysts who ultimately located Osama bin Laden worked on the problem for years. If measured at any point, the productivity of those analysts would have been zero. Month after month, their failure rate was 100 per cent, until they achieved success. From the perspective of the superiors, allowing the analysts to work on the project for years involved a high degree of risk: the investment in time might not pan out. Yet really great achievements often depend on such risks.Rask vekst i preprint

Stigningen i preprint ser ut til å være eksponensiell ifølge denne rapporten fra BITSS av Jonathan Tennant Serge Bauin Sarah James Juliane Kant.

Store fordeler med Registered Reports

Sarnecka Lab Blog har en interessant rapport om hvordan tidsskrifter forstyrrer forskningsresultatene. Fordelene er store fordi man er garantert publisering uansett hvordan det går. Og ved replikasjon eller reproduksjon så kan man være nokså sikker på resultatet i motsetning til tradisjonelle tidsskriftartikler. Se også "Before reproducibility must come preproducibility" av Philip B. Stark, i Nature.

15 klikk for å få tilgang til en artikkel, som resulterer i 11500 tapte årsverk

Denne artikkelen av Benjamin Kaube i The Guardian "Scientists should be solving problems, not struggling to access journals" viser at Discovery-systemene strever med å få effektivisert tilgangen. Det går med mye tid bare for å klikke seg gjennom alt man trenger, faktisk så mye som produksjonen av 11500 akademikere hvert år.

Gratis ebøker påvirker ikke negativt salg av trykte bøker, og open access for bøker kommer.

En sveitsisk studie viser at det er få ulemper og mange fordeler med å publisere open access ebøker.

The findings of the shared learning process are now available. They are encouraging in that they produce a clear verdict for the scientific monograph: a digital edition that is freely available on the Internet increases the trackability, visibility and use of monographs. Open access does not have a negative impact on printed book sales. Conclusion: Facilitating and promoting open access will benefit the academic community and society at large as well as publishers and funders.

Etter 1. januar 2021 så  må alle som mottar støtte fra Research Excellence Framework (REF) i Storbritannia publisere også bøker open access, og med denne rapporten ovenfor fra Sveits, så kan man anta at det kan bli mer smertefritt og fordelaktig for alle parter. 

Friday, May 18, 2018

Overraskende liten sammenheng mellom siteringer og forskernes egen kvalitetsvurdering

I Google Scholar og det fleste fagdatabaser så vektes gjerne siteringer veldig høyt i relevans-algoritmene, og man kan sortere på antall siteringer også. Man skulle tro at en høyt sitert artikkel også var en artikkel mange forskere mener er viktig, men det er en overraskende liten korrelasjon mellom artikler med høyt antall siteringer og hva forskerne selv mener er gode artikler, når man sjekker hva forskerne faktisk gjør i praksis. Det er nok mange årsaker til denne lave korrelasjonen, men det er interessant i seg selv at korrelasjonen er såpass liten.

Rachel Borchardt og Matthew R. Hartings har gjennomført en ganske stor undersøkelse med 350 respondenter, der de har bedt om at forskerne velger ut tre av 63 artikler i et kjemitidsskrift, og omtalt resultatene på bloggen Impact of Social science på London School of Economics.

"The academic papers researchers regard as significant are not those that are highly cited" hevder Rachel Borchardt and Matthew R. Hartings. Bloggposten er basert på artikkelen av samme forfattere:

 “Perception of the importance of chemistry research papers and comparison to citation rates”, published in PLoS ONE (DOI: 10.1371/journal.pone.0194903)


Thursday, May 10, 2018

Forlag lever av siteringer

Når nå stadig flere skjønner at de kan kutte ut såkalte big deals så taper tidsskriftforlagene veldig mange siteringskilder desto større de big deals er. Så det som var en smart forretningsmodell kan nå bli en felle for forlagene. Derfor så fortsetter forlagene å gi gratis tilgang så lenge de kan. Her fra twitter:
“I doubt publishers will ever cut us off; they badly need citations, and you cite more what you can easily access.”
Jon Tennant
@Protohedgehog
French and German research institutes are saving millions by saying NO to SpringerNature and Elsevier, with absolutely zero negative impact. Ripples are turning into a wave. timeshighereducation.com/news/french-sa…

Fem spørsmål om åpen vitenskap besvart

Denne artikkelen av Elizabeth Gilbert and Katie Corker fra The Conversation er herlig klar og lettfattelig. https://theconversation.com/research-transparency-5-questions-about-open-science-answered-76851

Two major forces work against adoption of open science practices: habits and reward structures. First, most established researchers have been practicing closed science for years, even decades, and changing these old habits requires some upfront time and effort. Technology is helping speed this process of adopting open habits, but behavioral change is hard.
Second, scientists, like other humans, tend to repeat behaviors that are rewarded and avoid those that are punished. 
Det er ikke det at åpen vitenskap er så vanskelig, men derimot å avlære det man trodde var den beste måten å gjøre tingene på som er problemet. Hvem vil egentlig sette seg selv tilbake på skolebenken. Hestedrosjeeierne i Storbritannia fikk gjennom en lov om at alle biler måtte ha en mann til å  gå med rødt flagg foran bilene. Denne gangen kan endringsuvillige forskere bare la være å praktisere åpen vitenskap for å stoppe utviklingen. Inntil de eventuelt mister forskningsmidler fra forskningsfinansiørene. Og dersom man begynner å måle hvem som faktisk løser store samfunnsoppgaver. Her kan kanskje foretaksmodellen skrus sammen slik at man kan påvirke til en god utvikling.

Friday, May 4, 2018

Dag Olav Hessen og Øyvind Østerud om foretaksmodellen

En litt kjapp kommentar til debatten om foretaksmodellen som såvidt har kommet igang:

Dag Olav Hessen hadde en artikkel i Morgenbladet i dag 4. mai med tittelen "Mammons eller akademias tjener?" der han er bekymret for at markedets logikk skal styre akademia. Jeg synes det er rart at han ikke nevner det som veldig mange i den internasjonale debatten om åpen vitenskap framhever som det største problemet, som er at private forlag forvalter akademisk prestisje, med profitt som førsteprioritet, og med den virkelig ødeleggende virkningen, at forlagenes profittmotiv er grunnleggende uforenelig med vitenskapelig kvalitet og relevans. Årsaken er enkel: For å løse komplekse problemer så må man jobbe tverrfaglig, og konkurransesystemet som tidsskriftsystemet forvalter, historisk dokumentert her, oppmuntrer til isolerte øyer av kunnskap med store hav av virkelige problemer som ikke blir tatt tak i. Tverrfaglige tidsskrifter som Science og Nature hjelper ikke mot dette. Donald T. Campbell viste dette allerede i 1969 i artikkelen "Ethnocentrism of Disciplines and theFish-Scale Model of Omniscience1" se de genialt enkle figurene om fiskeskjell. Dette er det egentlige kommersialiseringsproblemet, fordi prestisjesystemet hindrer tverrfaglighet ved å ikke frigjøre hurtige, mangfoldige, interaktive, mange nok, meninger (Se den geniale figuren på s. 160 her, med forklaring på s.159) fordi tidsskriftene _må_ ekskludere for å selge en vare, og denne enkle markedslogikken skaper problemer med insentiver på alle nivåer i den vitenskapelige prosessen, og denne "shifting baseline" har akademia allerede internalisert og lat seg koke av som en frosk i gryta. Når frosken allerede er kokt, så greier den ikke å hoppe ut uansett. Åpenhet er så sentralt for å skape viten, "Wissenschafft", "viten-skap", at kan egentlig si at åpenhet kanskje er den mest sentrale ingrediensen i vitenskap overhodet. Tett forbundet med ideen om framskritt, som ikke eksisterte i skolastikkens tidsalder, det var ingen behov for åpenhet når man ikke skulle skape viten, så man skrev av tidligere vise menns tanker fra generasjon til generasjon. Denne sosiale praksisen er jo naturlig, men vitenskap drives ikke av "boys club" mekanismer først og fremst, men av åpenhet. Se https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818816301773 og https://dl.acm.org/citation.cfm?id=94081 for en presis beskrivelse.

Øyvind Østerud skrev artikkelen "Mot en ny universitetsmodell?" i Morgenbladet 27. april 2018, der han advarer mot Triple Helix tenkningen. Slik jeg har forstått det, så synes jeg Østerud glemmer at  at Triple Helix tenkningen egentlig er slags kommersiell versjon av ekte åpen vitenskapelig tenkning som jeg tror Responsible Research and Innovation (RSS) står for. EU er superstolte av å ha tatt i bruk nyklassisk økonomi mer kritikkløst enn nyklassiske økonomer selv, fordi denne tenkningen har gitt dem et splitt og hersk verktøy som ingen statsvitenskapelig teori kan stille opp med, med unntak av Machiavelli kanskje. Derfor så driver EU å forskrever seg mellom et erkjent behov for åpen vitenskap, og å lage et nytt kommersielt system med forfatterbetaling, med dagens store kommersielle forlag som utgangspunkt. Ideen er enkel: Forlagene slutter å ekskludere lesing, men isteden ekskluderer publisering i deres kanaler, og forlagene sitter på dataene og kontrollen av hvilke kanaler som leses, og kan derfor stille krav om betaling fra forfatterne. Da blir for eksempel 10 000 pund bare lommerusk for en forsker for å få publisert, fordi artikkelen inn i tidsskriftets kanal betyr en fast jobb på universitetet. Som jeg skrev om i går, så er denne prisspiralen allerede godt i gang. Men åpen vitenskap kan ikke nå sine mål med markedsmekanismer i produksjonsleddet, og fri tilgang i distribusjon. Det går overhodet ikke. Men de som er Triple Helix entusiaster har i mange år drømt om at "intellektuell eiendomsrett" er forenelig med vitenskap. De er fotsoldater for EU sin ekstreme nyklassiske markedsideologi, og EU har sine støttestrukturer i de elitene som de har gjordt til vinnere, og de kommer aldri til å svikte disse for å skape et effektivt vitenskapelig system. Det tør de ikke rett og slett, da kan EU rase sammen. Så de prøver så godt de kan med Triple Helix og en fortsatt kommersialisering av forskning. Men uansett hvor mye man prøver å riste sammen olje(markedsekskluderingsmekanismen) og vann (vitenskapens grunnleggende avhengighet av åpenhet), så skiller de seg med en gang man stopper å riste. 

Så både Hessen og Østerud henger seg opp i symptomer, men ser ikke dette grunnleggende dillemmaet som ikke kan løses med en delt førsteplass for marked og vitenskap. Enten må markedet stå først på pallen, _eller_ så kan vitenskapen stå der. Og å sette vitenskapen på 2. plass er en særdeles dårlig ide fordi mikroorganismene, samfunnsproblemene, og klimautfordringer kommer da ikke til å få bidrag fra vitenskapen i tide til at vi får løst de problemene de skaper. På den andre siden, så vil en radikal utskiftning av eliten som følge av virkningene av åpen vitenskap, (Peter Turchin vet mye om dette), være så ødeleggende at vi ikke har noe universitet i det hele tatt. 

Thursday, May 3, 2018

Big Deals og flipping på vei ut av kontroll?

En kjapp oppsummering av big deals som pågår og hvordan prosessen er på vei til å bli et nytt kjempestort hinder for vitenskap:

Forfatterbetaling viser nå tendenser til at vi får etablert et ny oligopolsituasjon som denne forskningsartikkelen fra Liam Earney fra UKSG Insight viser:

  • "the average APC increased in cost by 16% between 2013 and 2016the average cost of an APC is over 25% higher in hybrid OA journals than pure gold OA journalsthe gap between the cost of hybrid APCs and pure gold APCs is shrinking as pure gold APCs are increasing in price at a faster rateexpenditure on APCs has at least quadrupled between 2013 and 2016at the same time expenditure on subscriptions has continued to grow, though at a much slower pace.910"

Richard Poynder har laget et utrolig godt intervju med Mahmoud Khalifa fra Egypt

"North, South, and Open Access: Mahmoud Khalifa responds from Egypt" som etter mitt syn forklarer hva som egentlig skjer.

Bakgrunnen er at EU har klart det utrolige med å få samordnet europeiske land hovedsakelig ved hjelp av nyklassisk markedsøkonomisk tenkning. De er livredde for å slippe denne hovedlinjen i EU, og EU er som en garvet EU politiker sa en gang mer nyklassike økonomer enn Samuelson. De elitene som har kommet seg opp med impactfactor og tidsskriftsystemet er nå EU sine støttespillere, så det er ikke så rart at EU er redde for store endringer i disse strukturene ;-) Derfor så søker EU å få til en markedsøkonomisk løsning på open science via flipping-modellen og Big Deals. Man vil ha evolusjon, ikke revolusjon sier man i EU.  Problemet er at det trengs mye større endringer enn Big Deals, selv om artikkelen som format er en praktisk måte å kommunisere vitenskap på i papirform, så er den ikke brukbar for effektiv forskningskommunikasjo i digital infrastruktur. Så big deals som nå foregår i store deler av Europa kommer ikke til å løse problemene, og istedenfor å bli en brekkstang kan vise seg å bli et stort hinder for åpen vitenskap. Bjørn Brembs er en av de beste tenkerne, og han får mange med seg, som Ben Goldacre sier her:Björn Brembs Retweeted
ben goldacre
ben goldacre
@bengoldacre
I'm confident that nobody can have a passing idea about improving journal publication without finding that Bjorn has already written a long blog on the topic. So many open goals in academic publishing. If anyone unwisely made me an editor I'd rip it up and focus on the customers.
Björn Brembs
@brembs
Replying to @bengoldacre
Spot on! Pretty much how I would  like things to happen: (link: http://bjoern.brembs.net/2015/04/what-should-a-modern-scientific-infrastructure-look-like/) bjoern.brembs.net/2015/04/what-s…

Flere av tenkerne i åpen vitenskap diskuterer dette https://mobile.twitter.com/Villavelius/status/986506290116644864