Monday, May 28, 2018

15 klikk for å få tilgang til en artikkel, som resulterer i 11500 tapte årsverk

Denne artikkelen av Benjamin Kaube i The Guardian "Scientists should be solving problems, not struggling to access journals" viser at Discovery-systemene strever med å få effektivisert tilgangen. Det går med mye tid bare for å klikke seg gjennom alt man trenger, faktisk så mye som produksjonen av 11500 akademikere hvert år.

No comments:

Post a Comment