Tuesday, May 29, 2018

LERU Advice paper 24: "Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change"

"Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change"fra  LERU (organisasjonen for toppuniversiteter i Europa) sier at de kulturelle endringene er hovedproblemet for Open Science. Björn Brembs skriver i en bloggpost at det er bare å gjøre open science "default" så er det neppe noen som bryr seg:

You provide them, automatically, free of charge and ready to use, with the tools you want them to employ, with the default settings (i.e, open) you prefer. The large majority who doesn’t care and hence doesn’t know will just use what’s convenient, quick and free, so they can focus on what matters most to them: their scholarship.  

Men bibliotekene må være sentrale bidragsytere for åpen vitenskap, og de kan ganske enkelt bruke denne figuren s. 1815 i

Huvila, I., Anderson, T. D., Jansen, E. H., McKenzie, P., & Worrall, A. (udatert). Boundary objects in information science. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(8), 1807–1822. https://doi.org/10.1002/asi.23817
 for å foreta sine strategiske valg, gjerne kombinert med håndboka for biblioteksfolk her:Og denne selvforklarende figuren side 160 (les 159 for forklaring) av:Da Sverige offentliggjorde at de sier opp avtalen med Elsevier 30. juni så tok det ikke så lang tid før hovedlobbyistene for tidsskriftforlagene, Scholarly Kitchen kom på banen og kritiserte bibliotekene for å grave sin egen grav.

The uncoupling of access from the library will likely lead to the diminishment of the library’s place on campus, putting the library into the position of the university press, an unloved community obligation.
Lenger ned i kommentarfeltet så ser man at troen på biblioteket ikke er så høy i disse kretsene, David Crotty foreslår at tidsskriftforlagene og bibliotekarene starter restaurant sammen:

There’s a fascinating existential dilemma in there — if doing your job well means eliminating your position and potentially much of the library, how motivated are you to succeed? I’m going to suggest that after all the publishers are put out of business and the librarians are let go, we all start a restaurant together, as the name “The Scholarly Kitchen” will then be up for grabs. By DAVID CROTTY MAY 23, 2018, 6:38 PM 
Det er en ting som disse tidsskriftforlagene glemmer, og det er at bibliotekene har levd sammen med frie forskersjeler og ekte intellektuelle gjennom historien. Man kan sammenligne bibliotekets symbolske kraft med ashanti-folkets gyldne krakk som ifølge myten huser ånden til Ashanti-nasjonen. Det er ikke så viktig hvem som sitter på den, det er stolen som holder Ashanti-folket sammen. Ghana er et av Afrikas mest stabile demokratier som i flere valg etter hverandre har hatt utskiftning av eliter selv med nesten helt jevnt valgresultat. Kraften i denne myten kan være en av forklaringene til at det går så bra.

"..the Golden Stool is believed to house the spirit of the Asante nation—living, dead and yet to be born"
En annen ting som disse tidskriftforlagene glemmer, er at frie intellektuelle slutter opp om biblioteket som en viktig deltaker i moderne vitenskap. Björn Brembs, som går for å være en av de ledende tenkerne innen åpen vitenskap skrev i en epost til meg for noen dager siden:

I have always felt that libraries need to take a very central role in a modern, networked scholarship. The already have the funds and I think many of them already have the expertise (and if not, as per your email, they are on the way there). Now they need to coordinate both with other libraries and reach out to their faculty to explain what the modernization entails and why it is necessary. 
Jon Tennant med flere har et glitrende globalt strategidokument: Klikk på lenken "Foundations for Open Scholarship Strategy Development.md" og skroll litt nedover. Jon Tennant har også vært sentral i utviklingen av Open Science Mooc som begynner å bli ganske omfattende. De har over 100 partnere allerede, så dette går fint.

No comments:

Post a Comment