Thursday, May 10, 2018

Fem spørsmål om åpen vitenskap besvart

Denne artikkelen av Elizabeth Gilbert and Katie Corker fra The Conversation er herlig klar og lettfattelig. https://theconversation.com/research-transparency-5-questions-about-open-science-answered-76851

Two major forces work against adoption of open science practices: habits and reward structures. First, most established researchers have been practicing closed science for years, even decades, and changing these old habits requires some upfront time and effort. Technology is helping speed this process of adopting open habits, but behavioral change is hard.
Second, scientists, like other humans, tend to repeat behaviors that are rewarded and avoid those that are punished. 
Det er ikke det at åpen vitenskap er så vanskelig, men derimot å avlære det man trodde var den beste måten å gjøre tingene på som er problemet. Hvem vil egentlig sette seg selv tilbake på skolebenken. Hestedrosjeeierne i Storbritannia fikk gjennom en lov om at alle biler måtte ha en mann til å  gå med rødt flagg foran bilene. Denne gangen kan endringsuvillige forskere bare la være å praktisere åpen vitenskap for å stoppe utviklingen. Inntil de eventuelt mister forskningsmidler fra forskningsfinansiørene. Og dersom man begynner å måle hvem som faktisk løser store samfunnsoppgaver. Her kan kanskje foretaksmodellen skrus sammen slik at man kan påvirke til en god utvikling.

No comments:

Post a Comment