Thursday, May 31, 2018

Nytt verktøy for kvalitetskontroll av artikler

Oppdatering: https://www.economist.com/science-and-technology/2018/06/16/computer-algorithms-can-test-the-dodginess-of-published-results?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/computeralgorithmscantestthedodginessofpublishedresultsscientifichonesty

James A Heathers​, Jordan Anaya, Tim van der Zee, Nicholas JL Brown  May 30, 2018 er nå ferdige med første versjon av SPRITE er programvare for Matlab, R og Python samt to nettsider som ikke krever installering. Om jeg forstår dette riktig så kan man bruke verktøyet for eksempel i forbindelse med å oppdage dårlige artikler i forbindelse med litteratur-gjennomganger og ved ansettelser. Det kan straffe seg å jukse med dataene nå framover, samt at gamle synder kan dukke opp.

Full source code for three software implementations of SPRITE (in MATLAB, R, and Python) and two web-based implementations requiring no local installation (1, 2) are available for readers.

No comments:

Post a Comment