Wednesday, August 1, 2018

Seks tips for å holde seg oppdatert.

Anne-Wil Harzing har skrevet en ganske lang bloggpost om å holde seg oppdatert. Jeg synes hennes anbefalinger virker veldig enkle og effektive, og her er min kortversjon av hennes bloggpost:

1: Sett opp siteringssøk på dine artikler i Google Scholar.
2: Sett opp "follow" gode fagfolk i Google Scholar.
3: Sett opp automatiske søk i Google Scholar.
4: Sjekk "My updates" i Google Scholar.
5: Sett opp Table of Contents alerts (TOC) i Web of Science eller andre databaser og få varsel. Her er Browzine veldig nyttig så lenge man går på universitetet. 
6: Bla gjennom sentrale tidsskrifter innimellom. 

Som en bonus, så anbefaler Anne-Wil å bruke Publish or Perish for litteraturgjennomgang.

Jeg synes tipsene er veldig bra, bortsett ifra på punkt 3, automatiske google søk, ikke går inn på dette hovedspørsmålet om søk på emner. Siteringer, forfatter og innholdslister er jo ikke noe stort problem, det er emnesøk som er vanskelig og de mest interessante. Det er mange som gjerne vil framstå som at de er utmerkede til å følge med i forskningen sin, men da kommer jeg på Mencken: 

"H. L. Mencken wrote that for every complex human problemthere is a solution that is neat, simple and wrong."


No comments:

Post a Comment