Wednesday, June 6, 2018

HOW TO GET THE PDF? 8 tips til å finne gratis artikler (i tilfelle boycott av forlag...)

Denne lista over alternative måter å få tak i vitenskapelige artikler på kan være nyttig for folk utenfor universitetet, men også for folk innenfor i tilfelle man ikke ønsker å bruke 15 klikk på å finne artikler, eller i tilfelle oppsigelse av "Big Deals" avtaler med forlagene.


No comments:

Post a Comment