Tuesday, June 5, 2018

Trykte fagbøker selges og leses lite sammenlignet med open access bøker

Alex Holcombe hadde en slående kommentar i går på Twitter

Truly sad, all years of scholarly life dedicated to write such books: "Traditional monographs sell an average of 250 copies". Going #openaccess can mean being downloaded thousands of times on average. Can't believe the change to #openaccess books is so slow.
Den sveitsiske studien som kom "OAPEN-CH – The impact of open access on scientific monographs in Switzerland" bekrefter mange tidligere undersøkelser at åpen tilgang til bøker ikke virker hemmende på salget av trykte bøker. Ofte tvert imot. Til og med ganske smale titler med tettpakka vitenskapelig informasjon lastes ned i stort antall som University of Michegan Press mest nedlastede bok: "Strange Science: Investigating the Limits of Knowledge in the Victorian Age" ifølge artikkelen "Open-Access Best Sellers As downloads of free scholarly books soar, what's getting read?" av Lindsay McKenzie i Inside Higher Education.

Det peker mot at universitetsbiblioteket fremdeles har en rolle for trykte bøker, men at åpen tilgang for trykte bøker vil være en ganske opplagt vei framover. Fra første januar så er åpen tilgang standard for forskningen i Storbritannia.


No comments:

Post a Comment