Wednesday, August 1, 2018

1. Versjon av Strategi for åpen vitenskap er publisert

En gruppe på Github med Jon Tennant i spissen har i lengre tid jobbet med et generelt strategidokument som ble publisert 30. Juli 2018. Dette er etter min mening veldig nyttig for universiteter og universitetsbiblioteker å bruke i forbindelse med årsplanarbeid og generelt strategiarbeid.

No comments:

Post a Comment