Saturday, July 1, 2017

Persistent Identifyers manifesto

Her er en helt fersk artikkel om reisverket for framtidens forskningsinfrastruktur. Det er interessant hvor likegyldige flertallet av forskere er til å delta i denne kuhnianske revolusjonen. Tenk å si nei takk til den største muligheten på 400 år. På den andre siden så er det en ekstremt raskt akselerasjon av forskere som har skjønt tegninga og vil være med på å forandre verden😊

Identifiers for the 21st century: How to design, provision, and reuse persistent identifiers to maximize utility and impact of life science data


No comments:

Post a Comment