Thursday, July 6, 2017

Nyliberalismen bak satsingen på gull open access?

Stuart Lawson publiserte "Against kapital" på bloggen sin 1. juli der han skriver at satsingen på gull open access er designet for å fortsette å gi forlagene tilgang til eventyrprofitten. Han foreslår å erstatte det nyliberalistiske systemet vi har i dag med et sosialistisk system. Jeg er enig i hva han mener men tror det er viktig å distansere seg fra sosialisme som er beregnet på å skape sosial rettferdighet gjennom fellesskapet som eiere, og "Commons" i tradisjonen fra vitenskap og åpen kildekode som ikke nødvendigvis er motivert mot rettferdighet men effektivitet ved å utnytte samhandling i nettverker. Dessuten så har omtrent alle venstrepartier i verden gjort nyliberalismen til en av sine egne ideologier så det sjansen for å tale for døve ører er overhengende selv om det er en del tegn på at nyliberalismen er på vei ut. Men det kan ta lang tid.

Men Lawson har rett i at satsingen på gull open access og såkalte alternative metrics er et resultat av dagens maktstrukturer som er en symbiose mellom den politiske og den økonomiske eliten i alle sektorer. De som ikke skjønner dette spillet ville aldri fått en toppjobb i verdens største vitenskapelige forlag. Det er ikke for ingenting at de blir klødd på ryggen for å si det slik. Ca 88 prosent av akademikere mener piratkopieringen av vitenskapelige artikler er moralsk forsvarlig så kanskje folk flest er klar over denne byttehandelen.

Amerikansk politikk er som Tyler Durden skriver i zerohedge 
The citizen who just awakened also awakened to the truth: the legacy parties have no solutions; their game plan is to milk the system as long as they can before it collapses in a rotten heap of corruption, fraud, collusion, debt and profiteering that benefits the few at the expense of the many.
Er Max Planck sin store plan om journal flipping et resultat av denne kyniske tankegangen?  Er Jeffrey MacKie-Mason motivert av denne kyniske tankegangen når han anbefaler journal flipping? Neppe. Men jeg tror ikke de er helt klar over hvordan allianser uskadeliggjør konkurrerende allianser ved "oversettelse". Omtrent som Bourdieu sine teorier som skulle frigjøre arbeiderklassen virker like "bra" motsatt vei for PR bransjen, så er Aktør Nettverksteorier  like effektive til å tilsløre som å avsløre.

Jeg tror at noen ganger er kompromisser en blindgate og i forbindelse med journal flipping så tror jeg ikke det løser problemet med en feilprosent som er minst 50 prosent, og heller ikke greier å løse verdensproblemer raskt nok. Derfor synes jeg Stuart Lawson treffer blink når han skriver:
Some people like to think that taking a hardline stance against any for-profit organisations in the scholarly communication sphere is an unnecessary distraction, perhaps because they think that what is really important is transitioning to a more ‘efficient’ system and we just need to get there however we can. I disagree. 
 Omtrent som med tilfellet med nyliberalismens infiltrering i amerikansk partipolitikk der Demokratene og republikanerne er to munner med en stemme som ikke kan skilles så tror jeg at den muslimske verden ligner ved å ha mange munner men bare en stemme som er Islam. Både nyliberalismen og Islam er vanskelig å inngå kompromisser med siden begge krever underkastelse. De fleste av oss er jo mer eller mindre sterkt interessert i å inngå kompromisser i møte med sterke systemer, det være seg nyliberalismen, Kina eller Islam, men noen ganger blir det bare feil og meningsløst. Noen ganger er" såkalte "wicked problems" så hinsides vanskelige at sjansen for at en leder eller allianse kan lykkes med å utfordre dem nær null. Det er nok en av årsakene til at noen satser på gull modellen for open access og de evige diskusjonene om å satse på breddeuniversiteter eller "excellens". Heldigvis er det en mer praktisk side som skjer stadig oftere ved kurs i åpen vitenskap som dette på Johns Hopkins universitetet, slik at veien blir til mens man går. EU satser på både gull og grønn open access og framhever storskala infrastruktur

Steps forward
Full Open Access in 2020 can be achieved if all stakeholders act together. However, aiming at achieving that goal only through APCs and implementing a gold OA route is unrealistic given the differing needs and interests of researchers in different disciplines and given the different economic and organisational situation of European countries. For the time being, both the gold and green OA routes coexist.It is of utmost importance to find new, appropriate large-scale economic models that ensure the sustainability of OA through public funds to move to an open, transparent knowledge exchange environment.

No comments:

Post a Comment