Monday, July 3, 2017

Internasjonalisering styres fra bakspeilet

Jeg synes de som er for eller imot internasjonalisering tenker for tradisjonelt. Det er enten den gamle måten å internasjonalisere på ved å ansette utlendiger eller den gamle metoden å drive nasjonsbygging som blir diskutert. Perspektiver som borgervitenskap og åpen digital samhandling er overhodet ikke tema og viser etter min mening hvor mye akademia lever i sitt eget elfenbeinstårn med livsfjerne diskusjoner.

No comments:

Post a Comment