Tuesday, November 17, 2015

University of Minnesota Press prøver å utvikle fremtidens bok

University of Minnesota, som har nær kontakt med mange norske universiteter og høgskoler, har et universitetsforlag som prøver å utvikle fremtidens bok sammen med City University of New York. Prosjektet heter "Manifold" og er en plattform for å publisere iterative, nettverksbaserte, og dynamisk forskning for å gjøre boka til et levende digitalt objekt. De skal supplere med trykte bøker. En fin kombinasjon, særlig for humaniora som i sin natur er iterativ, og samtidig har stor nytte av trykte bøker.

No comments:

Post a Comment