Tuesday, November 10, 2015

Tekst- og datautvinning unntak i Europa

Liber, foreningen for fagbiblioteker i Europa, har nå lagt ut sin klare anbefaling for en europeisk unntaksbestemmelse i opphavsretten som tillater både kommersiell og ikke-kommersiell utnyttelse av tekst- og datautvinning. Håper dette unntaket blir raskt vedtatt.

No comments:

Post a Comment