Wednesday, November 4, 2015

Større aksept av open access

Nature har undersøkt blant annet holdningene til 22 000 forskere nylig, og den viser at forskere som ikke hadde publisert open Access og som var skeptiske til denne publiseringsformen har gått ned fra 40 prosent til 27 prosent det siste året.

University of Technology Eindhoven har laget en liste over nettsteder hvor man kan sjekke kvaliteten på open Access tidsskrifter.

Bo-Christer Björk og David Solomon har undersøkt sammenhengen mellom kvalitet og open Access, og konkludert med at publiseringsformen ikke har noen betydning for kvaliteten innen biomedisin.

Men det er egentlig et blindspor å være så opptatt av hvor bra open Access gjør det med impact factor fordi poenget med open Access er jo å berede grunnen for åpen vitenskap. Deborah Kahn i Biomed Central skreve om dette på bloggen sin 2014:

"In fact, we know that the impact factor does not tell the whole story about quality and that many scientists and institutions would like to find better ways to evaluate the quality of research output.
Nevertheless, it is an inescapable fact that around the world, the Journal Impact Factor (JIF) continues to be used as a proxy for quality, and the JIF continues to influence decisions on funding, promotions, and where to publish."

Det eksisterer heller ingen sammenheng mellom pris og kvalitet. Mange av de beste tidsskriftene er gamle billige tidsskrifter fra de vitenskapelige samfunn, og ikke fra kommersielle aktører. Björk og Solomon også en interessant studie fra 2015 i Scientometrics som undersøker sammenhengen mellom pris på artikkelbetaling i open access og kvalitet, Her fant de ut at forfatterne er mye mer prissensitive enn forlagene som benytter seg av sin monopolsituasjon som muliggjøres med "big deal". Forlagene ser ut til å setter prisene etter betalingsevne i landet etter monopolitisk mønster, Finland betaler f.eks. 26 millioner USD for e-lisenser, mens Serbia betaler 2 millioner USD for e-lisenser. Jeg antar at såkalte "Big Deals" gjør forlagene istand til å prisdiskriminere på landnivå.

The very strong lock-in effects that are created via the bundled deals make the problem even worse. It is extremely difficult to cancel big deals and go back to cheaper more selective solutions.No comments:

Post a Comment