Monday, November 9, 2015

Ytringsfrihet og åpen vitenskap

Åpen vitenskap blir i stadig flere policy- og styringsdokumenter fra EU begrunnet med den moderne tolkningen av ytringsfrihet som kommer til uttrykk særlig hos Habermas.


Ytringsfriheten er designet for å legge til rette for demokratiske borgeres muligheter for å delta i diskusjoner som er basert på noen felles spilleregler som saklighet, plikt til å begrunne, forsøke å oppklare misforståelser, redegjøre for interesser osv. I går så oppdaget jeg et manus av Ragnvald Kalleberg, og som kommer som artikkel: "Ytringsfrihet, demokratiteori, og demokratiet som uferdig prosjekt" i Sosiologi i dag, nr. 3, 2015 (ikke utgitt enda). Temanummer om ytringsfrihet.
Jeg mener denne artikkelen er svært relevant og god for å klargjøre at demokratiet handler om ansvarlige aktive borgere i et prosjekt for frigjøring av hver enkelt samfunnsmedlem.


Jeg fant også en fin referanse til Bernard Enjolras fra Institutt for samfunnsforsking i Kallebergs artikkel. Enjolras forsker på hvordan den tredje sektoren kan utnyttes bedre som bidragsyter i samfunnet. Veldig interessant og aktuelt: http://www.samfunnsforskning.no/Brukere/LDAP-inn-katalog/Enjolras-BernardKallebergs artikkel bør leses for å forstå hvordan ytringsfriheten er designet for å legge grunnlaget for en vitenskapelig inspirert diskusjonskultur. Jeg mener artikkelen kan brukes for å aktualiserer åpen vitenskap i lys av Habermas forståelse av ytringsfriheten. Den kan nok også brukes for å si noe om hvordan opphavsretten og kommersiell publisering kan være et hinder for diskusjonskulturen i samfunnet som open Source har overkommet. Jamfør Clay Shirky sitt TED foredrag i denne Youtubevideoen: https://www.youtube.com/watch?v=CEN4XNth61o


En digresjon: Artikkelen er etter mitt skjønn svært relevant for hvordan flykninger bør bli mottatt når de ankommer Norge. Flykningene bør bli innviet i spillereglene og forstå at deres dugnadsinnsats for demokratiet er ikke bare ønsket, men selve forutsetning for at demokratiet blir videreutviklet. Det burde vært en automatikk i denne deltagelsen for demokratiet, siden grunnen til at de kom var at vi var et demokrati. Men slikt er ikke åpenbart, mennesker oppfatter nok de nære ting som trygghet og god økonomi før abstrakte ideer. Det holder ikke å være gratispassasjer, og det bør mottaksapparatet for flykninger finne en måte å kommunisere effektivt til flykningene. Det bør kanskje være det første man opplyser om etter mønster fra amerikansk politi som sier "Du har rett til å tie" som det første de sier til mistenkte. "Du har plikt til å delta i det demokratiske prosjektet" burde kanskje vært melding nr. 1 til flykninger på grensa ;-)No comments:

Post a Comment