Monday, November 16, 2015

Slutten på vitenskapelige tidsskrifter

Redaktøren for det medisinske tidsskriftet "Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes" og hans redaksjon skal gå av snart, og publiserte i den forbindelse artikkelen "The End of Journals" som er noen tanker om de medisinske tidsskriftenes framtid. Han mener at tidsskriftet som format er moden for utskiftning og peker på åtte grunner til denne konklusjonen: 1) Tidsskriftpublisering går for tregt, og perfeksjonering av systemet fungerer ikke godt nok, 2) For dyrt, og begrenser noe som burde vært et offentlig gode. 3) For begrensende på lengde siden mange artikler trenger plass for å få kunnskapen ut. 4) Fagfellevurderingen er ikke pålitelig. 5) Bibliometri prioriteres foran kunnskap. 6) For mektige, som konsentrerer makten hos for få aktører. 7) Konformitetsskapende 8) Kommersiell slagside. Han konkluderer med at medisin og vitenskap trenger nye framkomstmidler for spredning av kunnskap som er bedre istand til å sortere hveten fra klien, og at dette må foregå i en flat, digital og transparent verden.No comments:

Post a Comment