Thursday, November 19, 2015

PubPub fra MIT Media Lab i Betaversjon

PubPub begynner å ligne på framtidens forskningspublisering. Jeg finner ikke noe OrcID, CC-BY eller DOI omtale enda, men siden de er i beta, så regner jeg med at det kommer etter hvert. De har et veldig klokt manifest i alle fall:

Manifesto

  1. Publishing should be free. (As in speech AND beer).
  2. Science is iterative. Publishing should be too.
  3. Negative results are equally valuable.
  4. Publishing should be a discussion, not a soapbox.
  5. Progress comes from openness, not from prestige.
  6. Peer-review is a terrible gatekeeper but a powerful curator.


Teamet som på rekordtid fant opp ebolavaksinen brukte Authorea samskriving, og det ser ut til at den samme teknikken er brukt i PubPub. Med web-basert LaTex så eliminerer man også lay-out prosessen som er av de mest ressurskrevende delene som forlagene har tatt seg av tradisjonelt.

No comments:

Post a Comment