Sunday, June 19, 2016

World Economic Forum mener åpen vitenskap må til for å redde verden

World Economic Forum med en markedsvennlig holdning mener åpen vitenskap er en forutsetning for å løse morgendagens problemer.

No comments:

Post a Comment