Sunday, June 19, 2016

Datadeling må insentiveres for å lykkes

Insentivsystem for datadeling er en av mange "nøtter" som må knekkes for å lykkes med åpen vitenskap. Et fint bidrag i denne problemløsningen kommer nå fra Tyskland. Notatet har tallmateriale fra en undersøkelse og er tilsammen 28 sider.

Fecher, Benedikt and Friesike, Sascha and Hebing, Marcel and Linek, Stephanie and Sauermann, Armin, A Reputation Economy: Results from an Empirical Survey on Academic Data Sharing (February 2015). DIW Berlin Discussion Paper No. 1454. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2568693 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2568693

No comments:

Post a Comment