Monday, June 20, 2016

Grunnkurs i åpen vitenskap en kjerneaktivitet for biblioteksarbeidere, holdninger og kultur må endres

Foster Open Science er en EU-støttet elæringsportal som skal fremme kunnskap om åpen vitenskap for studenter, forskere, bibliotekarer med flere. Målet er også å implementere åpen vitenskap i samsvar med EU sine ansvarlig forskning og innovasjon prinsipper, Responsible Research & Innovation (forkortet RRI). Nå har det kommet et grunnkurs i åpen vitenskap som ser veldig bra ut. Det er ikke bare teknologiske endringer som dette kurset dreier seg om, men også en introduksjon til de holdningsmessige og kulturelle endringene som oppstår når man går fra "Publish or Perish"-paradigmet til åpen vitenskap-paradigmet.


There is a compelling need for libraries to encompass these changes. The challenges are not only technological but also cultural and attitudinal and require a clear effort to engage and develop the necessary skills and knowledge involved in this Open Science environment.

No comments:

Post a Comment