Monday, June 20, 2016

Canada med åpen vitenskapsplan i samarbeid med G7-møtet i Japan

Canada har lansert sitt utkast "open government plan" som nå ligger til høring. Der skrives det om å ta modige skritt for å gjennomføre åpen vitenskap. Canada støttet forslaget på møtet mellom vitenskapsministrene i G7-landene i mai 2016 i Japan å etablere en internasjonal gruppe for åpen vitenskap. Open Government planen er preget av helhetlig tenkning om hvordan åpen vitenskap og åpne data inngår i innovasjonspolitikken og demokratiutviklingen, og ser veldig gjennomtenkt ut.

No comments:

Post a Comment