Wednesday, June 22, 2016

Symbiosen mellom toppforskere og forlagene

David Rosenthal hadde en interessant setning i en bloggpost 20. juni 2016 som kanskje forklarer noe av tregheten med overgang til åpen vitenskap, nemlig at de beste forfatterne får kontroll over forskningsproduksjonen når de blir tidsskriftredaktører, og dermed kan være med å bestemme hva som "teller" og hvem som skal bli med i det gode selskap. Dette gir videre makt og inflytelse i forbindelse med søknader om forskningsmidler. Smart!


Co-opting senior researchers onto editorial boards that provide boondoggles is a way of aligning their interests with those of the publisher. This matters because senior researchers do not pay for the journals, but in effect control the resource allocation decisions of University librarians, who are the publisher's actual customers.

No comments:

Post a Comment