Monday, June 20, 2016

Future TDM med sluttrapporter + første rapport fra OpenAI (åpen kunstig intelligens) + framskritt på Blockchain

Det EU-finansierte Future TDM (Text- and Datamining) prosjektet har nå lansert seks grundige sluttrapporter om utfordringene for tekst- og datautvinning i EU. Dette toårige prosjektet er nå over, men det kommer nok flere siden USA og Asia (særlig Kina) gjør enorme framskritt på denne teknologien mens Europa henger etter. EU-kommisjonen skal om noen uker ta stilling til mulighetene for TDM i EU, som kalles for framtidens forskningsmetode.


OpenAI som er støttet med blant andre Elon Musk, har nå kommet med sin første rapport om bruk av kunstig intelligens i utdanningssektoren. OpenAI har tiltrukket seg talenter som har fått tilbud om "borderline crazy" med penger fra Google og Facebook, hinsides de best betalte quarterbacks i amerikansk fotball. Det at de har takket nei til hundrevis av millioner USD sier kanskje litt om hva de ser for seg med å åpne kunstig intelligens for verden.


Europa ligger godt an i å utnytte Blockchain i følge en ny bok av Boyd Cohen og Pablo Munoz: "The Emergence of the Urban Entrepreneur: How the Growth of Cities and the Sharing Economy Are Driving a New Breed of Innovators"


Don og Alex Tapscott har nylig publisert boka "Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World" og flere omtaler denne krypteringsteknologien som like forandrende på samfunnet som internett.

No comments:

Post a Comment