Wednesday, June 29, 2016

Blokkjede og "multidomain intelligence" i kliniske undersøkelser

Peter Suber kommenterte ganske treffende på en artikkel om hvordan blokkjede kan brukes for å øke tilliten til kliniske studier ved å påpeke at forfatterne hadde flerdomene-intelligens. Det betyr at de som sitter på låsen også klarer å finne fram til nøkkelen selv om den befinner seg et annet sted. Blokkjede, maskinlæring, kunstig intelligens, OrcID/DOI kombinasjonen åpner opp helt nye muligheter innen vitenskapelig kommunikasjon framover tror jeg. Peter Suber skriver:


I like this, and not just because Irving and Holden turned a powerful tool toward the solution of a serious problem. I like it because it occurred to them to try. For lack of a better term, they have multidomain intelligence. They understood the problem of distorted and deceptive clinical trial docs and they understood the power and potential of blockchain.
How many opportunities lie unseized because people who know the lock don't know the key or vice versa? 


Irving G and Holden J. How blockchain-timestamped protocols could improve the trustworthiness of medical science [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research 2016, 5:222 (doi: 10.12688/f1000research.8114.1)No comments:

Post a Comment