Tuesday, June 28, 2016

Hillary Clinton ser ut til å gjøre som EU og kreve åpen tilgang for offentlig betalt forskning

"Hillary Clinton’s Initiative on Technology & Innovation" lansert 27 juni 2016 har et interessant avsnitt om opphavsrett som vektlegger åpen vitenskap. Hun ønsker 1) å sette fri "foreldreløse bøker" (orphane books) som jeg mener skulle vært gjordt for lenge siden siden det ikke tjener til noe som helst å grave ned bøker, 2) Hun ønsker å gi åpne lisenser til utdanningslitteratur, data og forskning som det offentlige betaler for, 3) og kanskje viktigst, hun ønsker å utvikle vitenskapelig infrastruktur. På dette siste punktet så regner jeg med at hun tenker på offentlig finansiert infrastruktur. 4) Hun ønsker å oppmuntre partene til å arbeide sammen om kreative løsninger. Her regner jeg med at hennes vennskap med storkapitalen gjør at hun sikkert velger for eksempel det private initiativet CHORUS istedenfor det offentlig drevne SHARE. Risikoen ved å velge å lene seg mot private løsninger er at USAs evne til å innovere og utdanne tilstrekkelig mange og gode kandidater kan stoppe opp. Det er noen tilfeller der det ikke finnes noen gode mellomløsninger, man kan ikke være 50 prosent gravid, og jeg tror det er det som gjør at Bill and Melinda Gates Foundation nå går så klart inn for CC-BY i sine utdannings- og forskningsprosjekter. Bill Gates vet at markedet ikke passer til alt slik han nylig uttrykte på en open access konferanse. Den store vektleggingen på åpenhet i Hillarys strategidokument kan tyde på at noen har hvisket henne i øret om dette dilemmaet.


Effective Copyright Policy:
Copyrights encourage creativity and incentivize innovators to invest knowledge, time, and money into the generation of myriad forms of content. However, the copyright system has languished for many decades, and is in need of administrative reform to maximize its benefits in the digital age. Hillary believes the federal government should modernize the copyright system by unlocking—and facilitating access to—orphan works that languished unutilized, benefiting neither their creators nor the public. She will also promote open-licensing arrangements for copyrighted material and data supported by federal grant funding, including in education, science, and other fields. She will seek to develop technological infrastructure to support digitization, search, and repositories of such content, to facilitate its discoverability and use.   And she will encourage stakeholders to work together on creative solutions that remove barriers to the seamless and efficient licensing of content in the U.S. and abroad.

No comments:

Post a Comment