Wednesday, June 29, 2016

Journal Flipping: Ny ekspertstudie ventes klar for publisering i løpet av sommeren

Det finnes veldig mange måter å snu forretningsmodellen for tidsskriftene fra abonnement til forfatterbetaling. For å finne de modellene som passer best til ulike fagfelt, geografi, ressurstilgang osv. har Harvard Library satt i gang en studie for lage en verktøykasse som flest mulige tidsskrifter kan bruke i omstillingen fra abonnement til forfatterbetaling.

No comments:

Post a Comment