Tuesday, June 7, 2016

To grunnleggende ulike forståelser av hva kunnskap er

David Weinberger har en svært interessant bokanmeldelse av boka "The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data"  der han kritiserer det negative bildet som mange har av internett. Jeg tror mye av årsaken til at akademikere er så skeptiske til å gå over til åpen vitenskap har sin årsak i denne forståelsen av autorativ kunnskap i papiret eller det papirlignende som representerende for kunnskap. Jeg mener den virkelighetsforståelsen har gått ut på dato.


Perhaps our attitude to the net has changed because we now see how bad it is for knowledge. Or perhaps the net has so utterly transformed knowledge that we don’t recognize knowledge when we see it.
Man ser denne motsetningen kanskje uttrykt i forbindelse med journalistikk også slik Hanne Nabintu Hærland kritiserer norske medier

No comments:

Post a Comment