Thursday, June 23, 2016

Flipped journals, mange måter å gjøre det på

Universitetsbiblioteket på Harvard har laget nettside for ulike strategier som tradisjonelle tidsskrifter kan bruke for å gå over til Open Access. Fordelen med denne nettsiden er at den viser hvor mange ulike måter man kan forandre finansieringen på som passer ulike fag i ulike lokaliteter i verden. Jan Erik Frantsvåg fra Universitetet i Tromsø er en av bidragsyterne.

No comments:

Post a Comment