Wednesday, March 2, 2016

Zika-virus: Tekst- og datautvinning forklart med eksempel

Tekst- og datautvinning så effektivt at systematiske reviews som å gå gjennom 10 000 artikler og som vanligvis krever ukevis med jobb for vitenskapelig ansatte nå kan gjøres på noen minutter av en person med programvaren om jeg forstår Peter Murray-Rust rett. Han har noen eksempler fra Zika-forskning og tobakksskadeforskning sin presentasjon Text and Data Mining explained at FTDM  som ser veldig interessante ut. Her er en video om hvordan han gjør det.

No comments:

Post a Comment