Wednesday, March 30, 2016

Ingelfinger regelen og arbeidsnotater innen biomedisin og biologi

Ingelfinger-regelen går ut på at forlag har nekta å publisere forskning som har vært publisert tidligere. Denne regelen har blitt omdiskutert i forbindelse med den nye praksisen med å publisere arbeidsnotater, såkalte preprints, på konferansen ASAPbio nylig. Needhi Bhalla har publisert et arbeidsnotat som diskuterer om tiden for preprints har kommet innen biofagene. Ingelfingerregelen er også diskutert i Peter Suber sin nye bok "Knowledge Unbound".

No comments:

Post a Comment