Tuesday, March 15, 2016

Det tyske forskningsrådet startet i februar et treårig prosjekt for OrcID integrasjon i Tyskland

Slik jeg forstår det så er dette prosjektet lagt opp som et kontaktpunkt for universiteter som trenger juridisk, organisasjon-relatert og teknisk hjelp for integrering. Innmelding av OrcID på nasjonalt nivå er forlatt til fordel for individuell registrering, men det er likevel behov for noen støttepunkter som universiteter kan henvende seg til. I Italia så har 70 universiteter og forskningssentre valgt en koordinert overgang og håper på å komme i mål i løpet av 2016. I Australia så oppfordres forskere som søker om forskningsmidler til å bruke en OrcID i søknadsprosessen. Welcome Trust krever at hovedsøker til forskningsmidler har OrcID. Springer Nature har 200 000 OrcID brukere, og jeg antar at man snart passerer 2 millioner OrcID brukere totalt i verden som er knyttet til 5 millioner Digital Object Identifier. DOI driver å etablerer DOI-registrering av artikler på antagelsestidspunktet og organisasjoner får nå egen Persistent Idenfier gjennom GRID og dekker 92 prosent av verdens forskningsmidler. THOR har nå overtatt etter ODIN med et nytt 30 måneders prosjekt for å sørge for sømløs Persistent Identifier mellom forskningsfinansiering, forskere, data/artefakter/kode etc, og artikler/bøker/arbeidsnotater. Her fra THOR sin nettside:


The consortium will develop systems to embed new PID resolution techniques into existing services to support seamless direct access to artefacts, and in particular data. We will create services to allow associations between datasets, articles, contributors and organisations at the time of submission. Building on these, we will deliver the means to integrate trans-disciplinary PID services in community-specific platforms, focussing on cross-linking, claiming mechanisms and data citation (guided by the FORCE 11 data citation principles).
OrcID er en blokk av ISNI-systemet som er bibliotekene sitt autorisasjonssystem og som Oria/Alma nå har tatt i bruk ISNI. OrcID og ISNI skal løse homonym- og synonym problemer med navn. Både OrcID og ISNI er relativt nye systemer fra 2012. Fordelen er at dersom man skriver skjønnlitteratur eller lager musikk som blir katalogisert i ISNI systemet, og er f.eks. professor i musikk så kan man få en koordinering uten dublisering:


ORCID is committed to being interoperable with other identifier schemes, including ISNI. To this end, ORCID and ISNI are coordinating their efforts where they overlap in the research and scholarship communities.   ORCID identifiers utilize a format compliant with the ISNI ISO standard.
Når Persistent Identifier nå kommer godt i gang, så kan det bygges mye innovative tjenester på disse numrene, og for åpen vitenskap så vil det bli store muligheter for å bygge opp en dokumenterbar CV for forskerne som gjør det mulig med helt andre evalueringsformer enn basert på Impact-factor og H-index slik at man i større grad kan forske på det som samfunnet trenger (negative resultater og replikasjon for eksempel) og ikke bare det som gir uttelling på impact-factor.


The rise of citation-based metrics over the past three decades may already be changing how scientists work. Evidence from biomedicine shows that during this time, scientists have become less likely to pursue novel research paths (Foster et al. 2015). The consequence is that science progresses at a slower rate than it would if we did not care about citations so much.


Impact-factor gir et feil inntrykk blant annet fordi det regner gjennomsnitt og ikke bruker median.

No comments:

Post a Comment