Wednesday, March 9, 2016

Når kan CC-BY lisens være problematisk?

En grundig gjennomgang fra diskusjon på Cambridge er å finne her. Anbefales! https://unlockingresearch.blog.lib.cam.ac.uk/?p=555

En enda grundigere gjennomgang er helt fersk fra Stuart Shieber fra Harvard her: https://dash.harvard.edu/handle/1/10121960

No comments:

Post a Comment