Thursday, March 10, 2016

Imperial College og Harvard sin open access modell

Direktør for bibliotekstjenester på Imperial College, Chris Banks presenterer Imperial College sin open access politikk basert på Harvards open access politikk. Hun mener denne politikken basert på prinsippet at open access skal være hovedregelen, og tradisjonell publisering skal være unntaket fungerer ved å henvise til at bare ca. 5 prosent av artiklene fra Harvard benytter seg av muligheten for unntak fra hovedregelen. Hun mener videre at denne modellen kommer til å være i pakt med målet om en fullstendig overgang til open access over tid.


Banks, C., (2016). Focusing upstream: supporting scholarly communication by academics. Insights. 29(1), pp.37–44. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.292             

No comments:

Post a Comment