Wednesday, March 2, 2016

Open Data Day 5 mars, Open Data Button blir lansert

Nesten alle europeiske land skal ha arrangementer på Open Data Day lørdag 5. mars, Norge er ikke med, derimot Danmark, Sverige, Finland av de nordiske landene. Open Data Button er allerede tilgjengelig Google Chrome, senere for Firefox 46 og vil bli offisielt lansert denne dagen. Dette kan åpne for at mange artikkelforfattere får mange forespørsler om tilgang til data.

No comments:

Post a Comment