Friday, March 11, 2016

DOI blir nå snart registrert før dokumentet er ferdigstilt slik at åpne forskningsmetoder blir mulig

Crossref som deler ut Digital Object Identifier til de fleste store forlag i verden vil nå starte med å implementere DOI numre fra antagelse av publikasjoner slik at det blir mulig å registrere fagfellevurdering og derivative ("forking") arbeider fra den tidlige fasen av vitenskapelige publikasjoner. DOI-ene vil imidlertid ikke være søkbare før publisering, men i etterkant så vil man man spore arbeid som er gjordt med publikasjonen og derivative verk. Dette er med på legge til rette for åpen vitenskap arbeidsflyt.

No comments:

Post a Comment